Trang chủ Kiến thức Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới nhất từ...

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới nhất từ ngày 01/7/2023? Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là gì?

2
0

Cho tôi hỏi: Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới nhất là mẫu nào? Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là gì? – Câu hỏi của anh Phong (Bình Thuận)

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT ra sao?

Căn cứ Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới nhất là Mẫu tại Phụ lục VI-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT.

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo Thông tư 02? Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là gì?

Điều kiện để hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là gì?

Căn cứ quy định tại Điều 82 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp cho hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định này. Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

b) Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định này;

c) Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;

d) Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

2. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh do người thành lập hộ kinh doanh tự khai và tự chịu trách nhiệm.

3. Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và hộ kinh doanh có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trường hợp hộ kinh doanh đăng ký ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh sau ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh được quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

4. Hộ kinh doanh có thể nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc đăng ký và trả phí để nhận qua đường bưu điện.

5. Hộ kinh doanh có quyền yêu cầu Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và nộp phí theo quy định.

Theo khoản 1 Điều 82 Nghị định 01/2021/NĐ-CP nêu trên thì điều kiện để hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

– Hộ kinh doanh đăng ký các ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

– Đặt tên của hộ kinh doanh theo đúng quy định;

Cụ thể, tại Điều 88 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

Đặt tên hộ kinh doanh

1. Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

a) Cụm từ “Hộ kinh doanh”;

b) Tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

2. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.

3. Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.

4. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện.

– Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;

– Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh.

Giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được quy định ra sao?

Đối với giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, căn cứ khoản 3 Điều 82 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

3. Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và hộ kinh doanh có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trường hợp hộ kinh doanh đăng ký ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh sau ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh được quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Như vậy, giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được xác định theo nội dung nêu trên. Thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày được cấp.

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023.

Theo Thư viện pháp luật

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây