Trang chủ Tài chính Chứng khoán Một công ty chứng khoán bị đặt vào tình trạng kiểm soát...

Một công ty chứng khoán bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt

18
0

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam bị kiểm soát đặc biệt từ ngày 19/5 đến ngày 18/9.

Ảnh: GDVN

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 326/QĐ-UBCK về việc đặt CTCP Chứng khoán Kenanga Việt Nam vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 19/5 đến ngày 18/9.

Theo dữ liệu của UBCKNN, CTCP Chứng khoán Kenanga Việt Nam (mã KVS) có vốn điều lệ 135 tỷ đồng, do ông Cao Văn Sơn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh của Chứng khoán Kenanga Việt Nam là cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

Chứng khoán Kenanga Việt Nam có tiền thân là CTCP chứng khoán Vàng Việt Nam, được thành lập ngày 3/12/2007 theo Quyết định số 72/GPHĐKD của UBCKNN với vốn điều lệ là 40 tỷ đồng.

Ngày 13/11/2008, công ty chính thức đổi tên thành CTCP Chứng khoán Kenanga Việt nam theo quyết định số 164/UBCK-GP của UBCKNN.

Trước đó, ngày 8/8/2008 công ty đã tiến hành đàm phán việc tăng vốn điều lệ lên 135 tỷ đồng với đối tác chiến lược là Tập đoàn Ngân hàng Đầu tư K&N Kenanga Holdings Berhad. Ngày 17/8/2009 Chứng khoán Kenanga Việt Nam và cổ đông – đối tác chiến lược K&N Kenanga Holdings Berhad đã chính thức hoàn thành việc tăng vốn điều lệ công ty lên 135 đồng.

Ngày 30/12/2013, công ty đã nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt tư cách thành viên giao dịch thị trường niêm yết và thành viên giao dịch thị trường đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Ngày 10/3/2015, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của CTCP Chứng khoán Kenanga Việt Nam từ ngày 11/3/2015 đến ngày 20/3/2015 do vi phạm quy định về nộp phí quản lý thành viên.

Đến tháng 8/2015, HNX chấm dứt tư cách thành viên giao dịch với Chứng khoán Kenanga Việt Nam.

Ngày 3/9/2015, VSD đã có quyết định ngừng cung cấp hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán đối với Chứng khoán Kenanga Việt Nam do bị HNX chấm dứt tư cách thành viên giao dịch.

Theo Thông tư 91/2020/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính, tổ chức kinh doanh chứng khoán sẽ bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt nếu rơi vào một trong các trường hợp sau: Một là, tỷ lệ vốn khả dụng do công ty tự tính hoặc đã được soát xét, kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận dưới 120%.
Hai là, không khắc phục được tình trạng kiểm soát trong thời hạn 12 tháng.
Ba là, không thực hiện báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong 2 kỳ báo cáo liên tiếp, hoặc không thực hiện kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính hoặc không công bố thông tin về báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét, kiểm toán.
Bốn là, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính mà tổ chức kiểm toán được chấp thuận đưa ra ý kiến không chấp nhận, từ chối đưa ra ý kiến, ý kiến ngoại trừ một số các chỉ tiêu của báo cáo này mà nếu trừ các ảnh hưởng ngoại trừ ra khỏi vốn khả dụng dẫn tới tỷ lệ vốn khả dụng dưới 120%.
Thời hạn kiểm soát đặc biệt không quá 4 tháng, kể từ ngày tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.
Sau thời hạn 1 tháng, Sở giao dịch Chứng khoán thực hiện đình chỉ một phần hoạt động của công ty chứng khoán thành viên không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt. Việc đình chỉ sẽ kết thúc khi công ty chứng khoán được UBCKNN quyết định đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt.
UBCKNN xem xét đưa tổ chức kinh doanh chứng khoán ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt khi tỷ lệ vốn khả dụng đạt từ 180% trở lên trong 3 tháng liên tục, trong đó tỷ lệ vốn khả dụng tại kỳ báo cáo cuối cùng phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận và tổ chức kinh doanh chứng khoán có báo cáo UBCKNN về việc khắc phục tình trạng kiểm soát đặc biệt.
Sau khi hết thời hạn kiểm soát đặc biệt, nếu tổ chức kinh doanh chứng khoán vẫn không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt thì sẽ bị đình chỉ hoạt động. Trong vòng 24 giờ, kể từ khi tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đình chỉ hoạt động, UBCKNN công bố thông tin về việc này trên trang thông tin điện tử của UBCKNN.
Sau 6 tháng kể từ ngày quyết định đình chỉ có hiệu lực, UBCKNN ra quyết định rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán trong trường hợp công ty chứng khoán không khắc phục được tình trạng bị đình chỉ.
Trong thời hạn tối đa 7 ngày kể từ ngày UBCKNN ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải gửi UBCKNN báo cáo chi tiết về thực trạng tài chính, nguyên nhân và phương án khắc phục.

Theo Hoàng Hà/Nhịp sống doanh nghiệp

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây