Trang chủ Bất động sản Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Bắc Kạn

Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Bắc Kạn

9
0

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Bắc Kạn cập nhật đến 12/2022 áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm : Thành phố Bắc Kạn và 7 huyện : Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm.

Theo Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ngày 23 tháng 08 năm 2021. Diện tích tối thiểu để tách thửa như sau :

Đối với đất ở: Phải đảm bảo thửa đất mới được hình thành sau khi tách thửa có diện tích tối thiểu là 30m2 (không tính diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng) và có một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hoặc lối đi mà có độ dài tối thiểu là 03m.

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa tối thiểu là 30m2 (không tính diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng).

Đất nông nghiệp:

– Trường hợp thửa đất nông nghiệp nằm trong khu vực quy hoạch là đất ở: Diện tích tối thiểu được tách thửa phải đảm bảo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều này.

– Trường hợp thửa đất nông nghiệp nằm trong khu vực quy hoạch là đất phi nông nghiệp: Diện tích tối thiểu được tách thửa phải đảm bảo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều này.

– Trường hợp thửa đất nông nghiệp nằm trong khu vực quy hoạch là đất nông nghiệp:

  • Đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm: 50 m2.
  • Đất nông nghiệp khác: 30 m2.
  • Đất lâm nghiệp: 200 m2.

Đối với thửa đất đa mục đích thì khi tách thửa phần diện tích đất ở phải đảm bảo diện tích tối thiểu được tách thửa đối với thửa đất ở, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, phần đất nông nghiệp tách theo đất ở không áp dụng diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp.

Độc giả tải về các quyết định liên quan dưới đây để tham khảo đầy đủ nhất :

⇓ Tải Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND

⇓ Tải Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND

Luu ý : Quyết định 49/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn ngày 28 tháng 12 năm 2017 đã hết hiệu lực 1 phần.

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây