Trang chủ Bất động sản Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Bạc Liêu

Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Bạc Liêu

32
0

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Bạc Liêu cập nhật đến 12/2022 áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm Thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai và 5 huyện : Đông Hải, Hòa Bình, Hồng Dân, Phước Long, Vĩnh Lợi.

Theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ngày 01 tháng 10 năm 2021. Diện tích tối thiểu để tách thửa như sau :

Diện tích tối thiểu đối đất ở

a) Đất ở tại đô thị:

Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có bề rộng chỉ giới đường đỏ lớn hơn hoặc bằng 19 m (Mười chín mét) diện tích không nhỏ hơn 45 m2 (Bốn mươi lăm mét vuông) và bề rộng, chiều sâu lớn hơn hoặc bằng 5m (Năm mét);

Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có bề rộng chỉ giới đường đỏ nhỏ hơn 19 m (Mười chín mét) diện tích không nhỏ hơn 36 m2 (Ba mươi sáu mét vuông) và bề rộng, chiều sâu lớn hơn hoặc bằng 4m (Bốn mét).

b) Đất ở tại nông thôn: Diện tích không nhỏ hơn 60 m2(Sáu mươi mét vuông) và bề rộng, chiều sâu lớn hơn hoặc bằng 04 m (Bốn mét).

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Diện tích tách thửa theo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc theo dự án đầu tư hoặc nhu cầu của người sử dụng đất nhưng không nhỏ hơn diện tích tối thiểu tách thửa đất theo quy định tại Diện tích tối thiểu đối đất ở.

Diện tích tối thiểu đối với đất nông nghiệp

a) Trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp:

Đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác diện tích không nhỏ hơn 500 m2 (Năm trăm mét vuông), bề rộng bằng hoặc lớn hơn 6m (Sáu mét);

Đất lâm nghiệp, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối diện tích không nhỏ hơn 1000 m2 (Một nghìn mét vuông), bề rộng bằng hoặc lớn hơn 7m (Bảy mét).

b) Trường hợp tách thửa thuộc quy hoạch khu dân cư hoặc tách thửa để chuyển mục đích sang đất ở theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được phê duyệt phải đảm bảo theo quy định tại Diện tích tối thiểu đối đất ở.

Đối với thửa đất nông nghiệp trong cùng thửa đất ở thì việc tách thửa như sau:

a) Trường hợp tách đất nông nghiệp đồng thời chuyển mục đích sang đất ở phải đảm bảo theo quy định tại Diện tích tối thiểu đối đất ở.

b) Trường hợp tách một phần đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất thì thửa đất ở được tách ra và thửa đất ở còn lại phải đảm bảo theo quy định tại Diện tích tối thiểu đối đất ở; đất nông nghiệp tách theo đất ở không áp dụng diện tích tối thiểu;

c) Trường hợp tách hết diện tích đất ở thì thửa đất ở được tách thửa và thửa đất nông nghiệp còn lại phải đảm bảo theo quy định tại Diện tích tối thiểu đối đất ở.

Độc giả tải về các quyết định liên quan dưới đây để tham khảo đầy đủ nhất :

⇓ Tải Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây