Trang chủ Bất động sản Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Bình Dương

Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Bình Dương

12
0

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Bình Dương cập nhật đến 12/2022 áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm : TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An, Tp Dĩ An, TX Bến Cát, TX Tân Uyên và các huyện : Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên.

Update 2022: Lấy ý kiến ban hành quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cụ thể như sau :

Đất nông nghiệp 

  1. Đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất phi nông nghiệp

Đơn vị hành chính

Diện tích (m2)

Tại các phường

300

Tại các thị trấn

500

Tại các xã

1.000

b) Đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp

Phương án 1:

Đơn vị hành chính

Diện tích (m2)

Tại các phường

1.000

Tại các thị trấn

2.000

Tại các xã

3.000

Phương án 2:

– Tại thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên, thị xã Bến Cát

Đơn vị hành chính

Diện tích (m2)

Tại các phường

300

Tại các xã

1.000

– Tại huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên, huyện Dầu Tiếng, huyện Phú Giáo

Đơn vị hành chính

Diện tích (m2)

Tại các thị trấn

2.000

Tại các xã

3.000

Đất phi nông nghiệp

– Đối với đất ở:

Đơn vị hành chính

Diện tích (m2)

Tại các phường

60

Tại các thị trấn

80

Tại các xã

100

– Đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở):

Việc tách thửa đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) nằm ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiêp được căn cứ cụ thể vào dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Tài liệu đính kèm:

QD-DT-STNMT.doc   Tải về
QUYDINH-STNMT.doc   Tải về

Theo Quyết định 25/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 27 tháng 9 năm 2017. Diện tích tối thiểu để tách thửa như sau :

Đất phi nông nghiệp

a) Đối với đất ở:

Đơn vị hành chính

Diện tích (m2)

Tại các phường

60

Tại các thị trấn

80

Tại các xã

100

b) Đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở):

Việc tách thửa đất phi nông nghiệp được căn cứ cụ thể vào dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Đất nông nghiệp

Đơn vị hành chính

Diện tích (m2)

Tại các phường

300

Tại các thị trấn

500

Tại các xã

1.000

Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 3/12/2019 (Quyết định số 28) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND (Quyết định số 25) quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn.

Theo đó QĐ 28 thay đổi và bổ sung một số nội dung :

  • Sửa đổi bổ sung Khoản 1, Khoản 3 Điều 4
  • Sửa đổi bổ sung Điều 5 : Xử lý các trường hợp cá biệt

Độc giả tải về các quyết định liên quan dưới đây để tham khảo đầy đủ nhất :

⇓ Tải Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND

⇓ Tải Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây