Trang chủ Bất động sản Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Đắk Nông

Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Đắk Nông

8
0

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Đắk Nông cập nhật đến 12/2022 áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm thành phố Gia Nghĩa và 7 huyện : Cư Jút, Đắk Glong, Đắk Mil, Đắk R’lấp, Đắk Song, Krông Nô, Tuy Đức.

Update 2022 : Tỉnh Đắk Nông đã ra văn bản chỉ đạo khẩn về tình trạng tách thửa phân nhỏ trái phép tại các khu vực sân bay Nhân Cơ mở rộng, Tà Đùng, các khu vực kêu gọi thu hút đầu tư dự án…

Theo Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ngày 20 tháng 12 năm 2021. Diện tích tối thiểu để tách thửa như sau :

Diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất ở (1)

Đối với đất ở đô thị tại các phường, thị trấn

Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có chỉ giới đường đỏ từ 19 mét trở lên thì diện tích sau khi tách thửa phải từ 55m2 trở lên và kích thước mỗi cạnh (chiều rộng, chiều sâu thửa đât) không nhỏ hơn 5m.

Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có chỉ giới giới đường đỏ nhỏ hơn 19 mét (hoạch chưa có quy định về chỉ giới đường đỏ) thì diện tích sau khi tách thửa phải từ 50m2 trở lên và kích thước mỗi cạnh (chiều rộng, chiều sâu thửa đât) không nhỏ hơn 4m.

Đối với đất ở nông thôn tại các xã

Diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải từ 100m2 trở lên và kích thước mỗi cạnh (chiều rộng, chiều sâu thửa đât) không nhỏ hơn 5m.

Trường hợp thửa đất đã xây dựng nhà ở

Thửa đất hình thành sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích và kích thước tối thiểu như sau :

Đối với đất ở đô thị tại các phường, thị trấn

Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có chỉ giới đường đỏ từ 19 mét trở lên thì diện tích sau khi tách thửa phải từ 45m2 trở lên và kích thước mỗi cạnh (chiều rộng, chiều sâu thửa đât) không nhỏ hơn 5m.

Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có chỉ giới giới đường đỏ nhỏ hơn 19 mét (hoạch chưa có quy định về chỉ giới đường đỏ) thì diện tích sau khi tách thửa phải từ 36m2 trở lên và kích thước mỗi cạnh (chiều rộng, chiều sâu thửa đât) không nhỏ hơn 4m.

Đối với đất ở nông thôn tại các xã

Diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải từ 60m2 trở lên và kích thước mỗi cạnh (chiều rộng, chiều sâu thửa đât) không nhỏ hơn 4,5m.

Diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất nông nghiệp

Trường hợp thửa đất thuộc quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp (2)

Các thửa hình thanh sau khi tách thửa phải có diện tích như sau :

  • Đối với khu vực đô thị (phường, thị trấn) : 500m2
  • Dối với khu vực nông thôn (các xã) : 1000m2

Trường hợp thửa đất thuộc quy hoạch đất phi nông nghiệp

Nếu thửa đất thuộc quy hoạch đất phi nông nghiệp (hoặc vừa thuộc quy hoạch đất phi nông nghiệp vừa thuộc quy hoạch đất nông nghiệp) mà tách thửa đồng thời chuyển mục đích sang đất ở thì thửa đất xin chuyển mục đích và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải có diện tích kích thước tối thiểu theo quy định (1), phần diện tích đất nông nghiệp cón lại theo quy định (2).

Trường hợp tách thửa không đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất thì diện tích sau thác thửa theo điệu kiện (2).

Quyết định Quyết định 22/2021/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 31/12/2021 và thay thế Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 08 năm 2019.

Độc giả tải về các quyết định liên quan dưới đây để tham khảo đầy đủ nhất :

⇓ Tải Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây