Trang chủ Bất động sản Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Hưng Yên

Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Hưng Yên

59
0

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Hưng Yên cập nhật đến 12/2022 áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và 8 huyện Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ, Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ.

Theo Quyết định 18/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ngày 21 /11/2014 và Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ngày 26/04/2017. Diện tích tối thiểu để tách thửa như sau :

Quy định đối với đất ở

1. Đối với các thửa đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 30,0 m2(ba mươi mét vuông); kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 3,0m (ba mét)kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 5,0m (năm mét).

2. Đối với các thửa đất ở tại nông thôn, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa được quy định như sau:

– Các vị trí đất ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, ven chợ thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 40,0 m2 (bốn mươi mét vuông); kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 4,0m (bốn mét)kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 8,0m (tám mét).

– Các vị trí đất còn lại thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 50,0m2 (năm mươi mét vuông); kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 4,0m (bốn mét)kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 10,0m (mười mét).

Điều kiện tách thửa, hợp thửa

– Người sử dụng đất được tách thửa đất khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được tách thửa khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

+ Diện tích các thửa đất ở sau khi tách thửa không nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định trừ trường hợp thửa đất còn lại sau khi người sử dụng đất bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi theo các Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai năm 2013;

– Không cho phép tách thửa đối với các trường hợp sau:

+ Thửa đất thuộc các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

– Các thửa đất đề nghị hợp thửa phải có cùng mục đích sử dụng; thửa đất được hình thành trong quá trình tách, hợp thửa theo quy định tại Điều 9 Quy định này phải có lối đi vào thửa đất và có chiều rộng tối thiểu là 1m (một mét).

– Quy định về diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa không áp dụng đối với các trường hợp sau:

+ Thửa đất do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất.

+ Thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; văn bản công nhận kết quả hòa giải thành về đất đai.

Độc giả tải về các quyết định liên quan dưới đây để tham khảo đầy đủ nhất :

⇓ Tải Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND

⇓ Tải Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây