Trang chủ Bất động sản Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Lạng Sơn

Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Lạng Sơn

8
0

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 12/2022 áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm Thành phố Lạng Sơn và 10 huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan.

Theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định về điều kiện tách thửa và diện tích tách thửa như sau :

Hạn mức giao đất ở

Hạn mức giao đất ở tại nông thôn:

 • Hạn mức giao đất ở tại nông thôn không quá 400 m2;
 • Trường hợp hộ gia đình có từ 6 nhân khẩu trở lên cùng sinh sống thì hạn mức giao đất ở tại nông thôn không quá 500 m2.

Hạn mức giao đất ở tại đô thị:

 • Hạn mức giao đất ở tại các thị trấn không quá 120 m2;
 • Hạn mức giao đất ở tại các phường, khu vực quy hoạch phát triển đô thị thuộc thành phố Lạng Sơn không quá 100 m2.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa cho đất ở, đất TMDV, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Khu vực đô thị (phường, thị trấn)

Thửa đất ở mới hình thành (không bao gồm diện tích đất hành lang bảo vệ các công trình công cộng) sau khi tách thửa phải đảm bảo các tiêu chí sau:

 • Diện tích thửa đất tối thiểu là 40 m2;
 • Kích thước chiều rộng mặt tiền thửa đất tối thiểu là 3 m;
 • Kích thước các cạnh chiều sâu thửa đất tối thiểu là 4 m.

Khu vực nông thôn (xã)

a) Khu vực trung tâm cụm xã, trung tâm xã, khu vực giáp ranh với đô thị theo quy hoạch được duyệt, thửa đất giáp đường giao thông có mặt cắt đường từ 13m trở lên (tính từ chỉ giới đường giao thông hoặc chỉ giới quy hoạch đường giao thông), thửa đất ở mới hình thành sau khi tách thửa phải đảm bảo các tiêu chí sau:

 • Diện tích thửa đất tối thiểu là 40 m2;
 • Kích thước chiều rộng mặt tiền thửa đất tối thiểu là 4 m;
 • Kích thước các cạnh chiều sâu thửa đất tối thiểu là 5 m.

b) Các khu vực còn lại: thửa đất ở mới hình thành sau khi tách thửa, phải đảm bảo các tiêu chí sau:

 • Diện tích thửa đất tối thiểu là 60 m2;
 • Kích thước chiều rộng mặt tiền thửa đất tối thiểu là 5 m;
 • Kích thước các cạnh chiều sâu thửa đất tối thiểu là 6m.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp

 • Đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác: diện tích của thửa đất sau khi tách thửa tối thiểu là 180 m2.
 • Đất rừng sản xuất: Diện tích của thửa đất sau khi tách thửa tối thiểu là 1.000 m2.

Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 25/10/2021, thay thế các Quyết định: 22/2014/QĐ-UBND ngày 9/12/2014; 23/2014/QĐ-UBND ngày 9/12/2014; 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/4/2018; 54/2018/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Độc giả tải về các quyết định liên quan dưới đây để tham khảo đầy đủ nhất :

⇓ Tải Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây