Trang chủ Bất động sản Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Lào Cai

Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Lào Cai

15
0

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Lào Cai cập nhật đến 12/2022 áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa và 7 huyện : Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn.

Theo Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ngày 10 tháng 02 năm 2022. Diện tích tối thiểu để tách thửa như sau :

Tách thửa đối với đất ở tại Lào Cai

1. Đối với những nơi đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt và công bố hoặc khu vực thực hiện theo quy chế đô thị đã được phê duyệt.

Chỉ được phép tách thành các thửa đất ở mới từ thửa đất ở đang sử dụng  trong trường hợp các thửa đất hình thành có cạnh tiếp giáp mặt đường đã được hoàn chỉnh theo quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt, đồng thời đảm bảo đầy đủ diện tích và kích thước tối thiểu theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng  được phê duyệt hoặc quy chế đô thị đã được phê duyệt.

2. Đối với những nơi chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt không nằm trong khu vực đã có quy chế đô thị được phê duyệt:

Thửa đất tách thửa phải có cạnh tiếp giáp mặt đường đi hiện hữu và đường đi đó không nằm trong diện tích đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được tách thửa khi thửa đất không có cạnh tiếp giáp với mặt đường. Chỉ được phép tách thửa đất ở đang sử dụng khi thửa đất mới hình thành có diện tích và kích thước tối thiểu như sau:

a) Đối với khu vực đô thị:

 • Diện tích tối thiểu là 60,0 m2;
 • Chiều mặt đường không được nhỏ hơn 3,5 mét;
 • Chiều sâu thửa đất không được nhỏ hơn 10,0 mét.

b) Đối với khu vực nông thôn tại trung tâm các xã có các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã:

 • Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất ở mới từ các thửa đất đang sử dụng là 80,0 m2;
 • Chiều mặt đường không được nhỏ hơn 4,0 mét;
 • Chiều sâu thửa đất không được nhỏ hơn 15,0 mét.

c) Đối với các khu vực nông thôn khác còn lại:

 • Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất ở mới từ các thửa đất đang sử dụng là 150,0 m2;
 • Chiều mặt đường không được nhỏ hơn 8,0 mét;
 • Chiều sâu thửa đất không được nhỏ hơn 15,0 mét.

Tách thửa đất đối với đất nông nghiệp

1. Tách thửa đất nông nghiệp đang sử dụng thành các thửa đất nông nghiệp mới:

Thửa đất tách thửa phải có cạnh tiếp giáp mặt đường đi hiện hữu và đường đi đó không nằm trong diện tích đã cấo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được tách thửa khi thửa đất không có cạnh tiếp giáp với mặt đường. Các thửa đất nông nghiệp hình thành sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu như sau:

 • Đối với phường, thị trấn: 180,0 mđối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản; 360,0 m2đối với đất trồng cây lâu năm; 1.500,0 m2 đối với đất lâm nghiệp;
 • Đối với các xã: 360,0 mđối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản; 720,0 m2đối với đất trồng cây lâu năm; 3.000,0 m2 đối với đất lâm nghiệp.

2. Tách thửa đất nông nghiệp đang sử dụng thành các thửa đất mới để chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất phi nông nghiệp khác chỉ được thực hiện khi mục đích sử dụng của thửa đất mới tách phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất (đất ở, đất phi nông nghiệp khác)và quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời phải đáp ứng điều kiện sau:

a) Đối với đất nông nghiệp tách thửa để chuyển mục đích sử dụng sang đất ở:

– Tại khu vực nông thôn (trừ khu vực nằm trong ranh giới quy hoạch chung xây dựng phát triển đô thị được phê duyệt): Thửa đất thứ nhất phải đảm bảo đủ điều kiện về diện tích tối thiểu và kích thước quy định tại Điều 8 Quy định này.  Từ thửa đất thứ hai phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 8 Quy định này; trường hợp thửa đất còn lại sau khi tách thửa không đủ điều kiện được phép tách thửa thì người sử dụng đất phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với cả thửa đất ban đầu (nếu có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất);

b) Đối với đất nông nghiệp tách thửa để chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp khác không phải là đất ở: Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất nông nghiệp mới từ các thửa đất đang sử dụng để chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp khác không phải là đất ở thực hiện theo dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với tổ chức; phương án sử dụng đất đã được phê duyệt đối với hộ gia đình, cá nhân;

Tách thửa đất nông nghiệp là đất trồng cây lâu năm đồng thời với tách thửa đất ở; tách thửa đất nông nghiệp là đất trồng cây lâu năm trong cùng thửa đất có nhà ở đồng thời với tách thửa, hợp thửa đất ở trên cơ sở diện tích thực tế đang sử dụng, phải đảm bảo diện tích tối thiểu quy định tại Khoản 1 Điều này.

Độc giả tải về các quyết định liên quan dưới đây để tham khảo đầy đủ nhất :

⇓ Tải Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây