Trang chủ Bất động sản Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Long An

Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Long An

19
0

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Long An cập nhật đến 12/2022 áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm : Thành phố Tân An, Thị xã Kiến Tường và 13 huyện: Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành, Đức Hòa, Đức Huệ, Mộc Hóa, Tân Hưng, Tân Thạnh, Tân Trụ, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Vĩnh Hưng.

Update 2022 : UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo các địa phương tạm dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục đất đai đối với các khu vực đã quy hoạch để thực hiện dự án đầu tư: ĐT 830E, ĐT 827E, ĐT 823D; dự án GPMB tạo quỹ đất sạch cặp đường tỉnh 826D và dự án GPMB tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư đường tỉnh 830E, kể cả tạo quỹ đất 2 bên đường.

Đồng thời, không xem xét giải quyết những trường hợp hiến đất làm đường để thực hiện mục đích tách thửa đất không phù hợp với quy định.

Tạm ngừng thực hiện thủ tục đất đai, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đồng sử dụng đối với trường hợp đồng sử dụng mà các cá nhân đồng sử dụng không có mối quan hệ vợ, chồng, cha, mẹ, con, ông, bà, cháu hoặc anh, chị, em theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình và diện tích bình quân đầu người không đảm bảo đủ diện tích tối thiểu được phép tách thửa để chờ xin ý kiến của cơ quan Trung ương.

UBND tỉnh Long An cũng yêu cầu các địa phương, sở ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng san lấp mặt bằng tự phát để xảy ra tình trạng phân lô, bán nền không đúng quy định của pháp luật.

Theo Quyết định 42/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An ngày 18 tháng 10 năm 2021. Diện tích tối thiểu để tách thửa như sau :

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở

1. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở đô thị (tại các phường, thị trấn):

a) Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có chỉ giới đường đỏ lớn hơn hoặc bằng 19 m; sau khi tách thửa và trừ đi diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình đường bộ, đường thủy thì diện tích tối thiểu của thửa đất là 45 m2, trong đó:

 • Chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 05 m.
 • Chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 05 m.

b) Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có chỉ giới đường đỏ nhỏ hơn 19 m; sau khi tách thửa và trừ đi diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình đường bộ, đường thủy thì diện tích tối thiểu của thửa đất là 36 m2, trong đó:

 • Chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 04 m.
 • Chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 04 m.

c) Thửa đất tiếp giáp đường giao thông công cộng nhưng chưa quy định chỉ giới đường đỏ; sau khi tách thửa và trừ đi diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình đường bộ, đường thủy thì diện tích tối thiểu của thửa đất là 80 m2, trong đó:

 • Chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 04 m.
 • Chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 15 m.

2. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở nông thôn (tại các xã):

a) Thửa đất khi tiếp giáp với đường giao thông công cộng có chỉ giới đường đỏ lớn hơn hoặc bằng 19 m; sau khi tách thửa và trừ đi diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình đường bộ, đường thủy thì diện tích tối thiểu của thửa đất là 100 m2, trong đó:

 • Chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 05 m.
 • Chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 15 m.

b) Thửa đất khi tiếp giáp với đường giao thông công cộng có chỉ giới đường đỏ nhỏ hơn 19 m; sau khi tách thửa và trừ đi diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình đường bộ, đường thủy thì diện tích tối thiểu của thửa đất là 80 m2, trong đó:

 • Chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 04 m.
 • Chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 15 m.

c) Thửa đất tiếp giáp đường giao thông công cộng nhưng chưa có quy định chỉ giới đường đỏ; sau khi tách thửa và trừ đi diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình đường bộ, đường thủy thì diện tích tối thiểu của thửa đất là 100 m2, trong đó:

 • Chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 04 m.
 • Chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 20 m.

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp

1. Thửa đất nông nghiệp mới được hình thành do tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có diện tích tối thiểu là 1.000 m2đối với khu vực các xã thuộc địa bàn các huyện: Đức Huệ, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng; các xã: Bình Đức, Thạnh Lợi, Thạnh Hòa, Lương Hòa, Lương Bình và Tân Hòa thuộc địa bàn huyện Bến Lức; các xã: Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc, Long Thạnh, Tân Long, Long Thuận, Tân Thành, Mỹ An, Bình An thuộc địa bàn huyện Thủ Thừa.

2. Thửa đất nông nghiệp mới được hình thành do tách thửa và thửa đất còn lại đối với các khu vực còn lại sau khi tách thửa có diện tích tối thiểu là 1.000 m2đối với đất trồng lúa và đất rừng sản xuất; 500 mđối với các loại đất nông nghiệp còn lại.

Độc giả tải về quyết định liên quan dưới đây để tham khảo đầy đủ nhất :

⇓ Tải Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây