Trang chủ Bất động sản Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Ninh Bình

Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Ninh Bình

76
0

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Ninh Bình cập nhật đến 12/2022 áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm 2 thành phố Ninh Bình, Tam Điệp và 6 huyện : Gia Viễn, Hoa Lư, Kim Sơn, Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô.

Update 2022 : Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình :

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa thành thửa đất mới và thửa đất còn lại

1) Đất ở

a) Đất ở tại đô thị:

Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có chiều rộng chỉ giới đường đỏ lớn hơn hoặc bằng 19 m (mười chín mét): Diện tích không nhỏ hơn 45 m2 (bốn mươi lăm mét vuông) và chiều rộng, chiều sâu lớn hơn hoặc bằng 5 m (năm mét);

Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có chiều rộng chỉ giới đường đỏ nhỏ hơn 19 m (mười chín mét): Diện tích không nhỏ hơn 36 m2 (ba mươi sáu mét vuông) và chiều rộng, chiều sâu lớn hơn hoặc bằng 4 m (bốn mét).

b) Đất ở tại nông thôn: Diện tích thửa đất không nhỏ hơn 60 m2(sáu mươi mét vuông)và chiều rộng, chiều sâu lớn hơn hoặc bằng 4 m (bốn mét).

2) Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Diện tích tách thửa đất theo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc theo dự án đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc nhu cầu của người sử dụng đất nhưng diện tích, kích thước thửa đất không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu tách thửa đất theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3) Đất nông nghiệp

Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác: Diện tích thửa đất không nhỏ hơn 180 m2 (một trăm tám mươi mét vuông), chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 5 m (năm mét);

Đất lâm nghiệp diện tích thửa đất không nhỏ hơn 720 m2 (bảy trăm hai mươi mét vuông), chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 10 m (mười mét).

4) Đối với thửa đất ở có đất nông nghiệp trong cùng thửa đất, việc tách thửa như sau:

a) Trường hợp tách một phần đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất: Phần đất ở được tách ra và phần đất ở còn lại phải đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều này; đất nông nghiệp tách theo đất ở không áp dụng diện tích tối thiểu;

b) Trường hợp tách riêng  thành thửa đất ở và thửa đất nông nghiệp: Thửa đất ở được hình thành phải đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều này và thửa đất nông nghiệp được hình thành phải có diện tích không nhỏ hơn 72 m2(bảy mươi hai mét vuông) và chiều rộng, chiều sâu lớn hơn hoặc bằng 4 m (bốn mét).

Theo Quyết định 24/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 28 tháng 8 năm 2014. Diện tích tối thiểu để tách thửa đối với đất ở như sau :

(1) Thửa đất ở được hình thành từ việc tách thửa phải bảo đảm đủ các điều kiện sau:

  • Có diện tích không nhỏ hơn 36 mvà có bề rộng mặt tiền, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng không nhỏ hơn 3 m đối với đất ở tại các phường và thị trấn.
  • Có diện tích không nhỏ hơn 45 mvà có bề rộng mặt tiền, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng không nhỏ hơn 4 m đối với đất ở tại các xã.

(2) Đối với trường hợp tiến hành đồng thời tách thửa đất ở với hợp thửa đất ở khác thì thửa đất ở còn lại và thửa đất ở sau khi hợp thửa phải bảo đảm điều kiện quy định trên.

(3) Quy định trên không áp dụng đối với trường hợp Nhà nước thực hiện thu hồi đất ở, đất hiến tặng cho Nhà nước và đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa.

Độc giả tải về các quyết định liên quan dưới đây để tham khảo đầy đủ nhất :

⇓ Tải Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây