Trang chủ Bất động sản Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Ninh Thuận

Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Ninh Thuận

4
0

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Ninh Thuận cập nhật đến 12/2022 áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm  thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và 6 huyện : Bác Ái, Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Thuận Nam.

Theo Quyết định 85/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ngày 18 tháng 11 năm 2014. Diện tích tối thiểu để tách thửa như sau :

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở

1. Đối với khu vực đô thị.

a) Thửa đất được tách phải có diện tích tối thiểu là 40m2trở lên và cạnh ngắn nhất của thửa đất được tách tối thiểu phải là 3,5m.

b) Diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách tối thiểu là 40m2và cạnh ngắn nhất của thửa đất tối thiểu phải là 3,5m và khoảng cách cạnh cách cạnh không được nhỏ hơn 3m.

2. Đối với khu vực nông thôn.

a) Thửa đất được tách sau khi tách thửa phải có diện tích tối thiểu là 80m2trở lên và cạnh ngắn nhất của thửa đất được tách sau khi tách thửa tối thiểu phải là 5,0m;

b) Diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách tối thiểu là 100m2và cạnh ngắn nhất của thửa đất bị tách thửa sau khi tách thửa tối thiểu phải là 5,0m.

3. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này là diện tích đã trừ chỉ giới xây dựng (nếu có).

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp

1. Đối với địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

a) Thửa đất được tách phải có diện tích tối thiểu là 300m2trở lên và cạnh ngắn nhất của thửa đất tối thiểu phải là 7m;

b) Diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách tối thiểu là 300m2và cạnh ngắn nhất tối thiểu phải là 7m và khoảng cách cạnh cách cạnh không được nhỏ hơn 5m.

2. Đối với địa bàn các thị trấn.

a) Thửa đất được tách sau khi tách thửa phải có diện tích tối thiểu là 500m2trở lên;

b) Diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách tối thiểu là 500m2.

3. Đối với các xã đồng bằng.

a) Thửa đất được tách phải có diện tích tối thiểu là 750m2trở lên;

b) Diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách tối thiểu là 750m2.

4. Đối với các xã trung du.

a) Thửa đất được tách  phải có diện tích tối thiểu là 1.000m2trở lên;

b) Diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách tối thiểu là 1.000m2.

5. Đối với các xã miền núi.

a) Thửa đất được tách  phải có diện tích tối thiểu là 2.000m2trở lên;

b) Diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách tối thiểu là 2.000m2.

Độc giả tải về các quyết định liên quan dưới đây để tham khảo đầy đủ nhất :

⇓ Tải Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây