Trang chủ Bất động sản Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Phú Thọ

Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Phú Thọ

6
0

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Phú Thọ cập nhật đến 12/2022 áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và 11 huyện : Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập.

Theo Quyết định 14/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ngày 23 tháng 08 năm 2021; Quyết định 14/2020/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 và Quyết định 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/09/2014. Diện tích tối thiểu để tách thửa như sau :

Diện tích đối với đất ở :

Thửa đất ở chỉ được tách thửa khi diện tích của các thửa đất hình thành sau khi tách từ thửa đất đó không nhỏ hơn 50 (năm mươi) mét vuông.

Diện tích tối thiểu để tách thửa đối với các loại đất nông nghiệp “

Thửa đất nông nghiệp được tách thửa phải đảm bảo các thửa đất mới được hình thành sau khi tách thửa có diện tích tối thiểu như sau:

  • Đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác: 200 m2;
  • Đất rừng sản xuất: 1.000 m2;

Diện tích tối thiểu để tách thửa đối với đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Thửa đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được tách thửa phải đảm bảo các thửa đất mới được hình thành sau khi tách thửa có diện tích tối thiểu như sau:

Đất thương mại, dịch vụ

Tại các phường, thị trấn : Diện tích tối thiểu của các thửa đất hình thành sau khi tách thửa không nhỏ hơn 100 m2 và đảm bảo kích thước chiều rộng bề mặt và chiều sâu của các thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 04 m (bốn mét);

Tại các xã :Diện tích tối thiểu của các thửa đất hình thành sau khi tách thửa không nhỏ hơn 200 m2 và đảm bảo kích thước chiều rộng bề mặt và chiều sâu của các thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 06 m (sáu mét);

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Tại các phường, thị trấn : Diện tích tối thiểu của các thửa đất hình thành sau khi tách thửa không nhỏ hơn 500 m2 và đảm bảo kích thước chiều rộng bề mặt và chiều sâu của các thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 08 m (tám mét);

Tại các xã :Diện tích tối thiểu của các thửa đất hình thành sau khi tách thửa không nhỏ hơn 1.000 m2 và đảm bảo kích thước chiều rộng bề mặt và chiều sâu của các thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 10 m (mười mét).

Độc giả tải về các quyết định liên quan dưới đây để tham khảo đầy đủ nhất :

⇓ Tải Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND

⇓ Tải Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND

⇓ Tải Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây