Trang chủ Bất động sản Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Phú Yên

Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Phú Yên

11
0

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Phú Yên cập nhật đến 12/2022 áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm  thành phố Tuy Hòa, 2 thị xã Đông Hòa, Sông Cầu và 6 huyện :Đồng Xuân, Phú Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Tuy An.

Theo Quyết định 25/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 08 năm 2021; Quyết định 38/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2018 và Quyết định 42/2014/QĐ-UBND ngày 6 tháng 11 năm 2014 của UBND Phú Yên. Diện tích tối thiểu để tách thửa như sau :

Diện tích tách thửa đất đối với đất nông nghiệp

STT

Loại đất

Diện tích (m2)

1

Đất trồng lúa

1.000

2

Đất trồng cây hàng năm khác

500

3

Đất trồng cây lâu năm

2.000

4

Đất làm muối

500

5

Đất rừng sản xuất

5.000

6

Đất nuôi trồng thủy sản

2.000

Đối với đất ở, đất nông nghiệp nằm trong thửa đất có nhà ở

a) Diện tích của thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa trừ trường hợp quy định tại Điều 10 Quy định này, phải có diện tích tối thiểu theo quy định dưới đây:

STT

Khu vực

Đất ở (m2)

Đất nông nghiệp (vườn, ao)
nằm trong thửa đất có nhà ở (m2)

1

Các phường

50

50

2

Các thị trấn

60

60

3

Các xã

70

70

b) Kích thước của thửa đất được hình thành sau khi tách thửa quy định tại điểm a khoản 1 khoản này, phải đảm bảo bề rộng mặt tiền giáp đường giao thông và chiều sâu của thửa đất như sau:

STT

Khu vực

Thửa đất

Bề rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất

1

Các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Có ít nhất một mặt tiếp giáp đường có lộ giới ≥ 20m

≥ 5m

Tiếp giáp đường có lộ giới < 20m

≥ 4m

2

Các xã trên địa bàn tỉnh

Tiếp giáp đường không phân chia lộ giới

≥ 5m

Độc giả tải về các quyết định liên quan dưới đây để tham khảo đầy đủ nhất :

⇓ Tải Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND

⇓ Tải Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây