Trang chủ Bất động sản Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Quảng Bình

Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Quảng Bình

6
0

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Quảng Bình cập nhật đến 12/2022 áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn và 6 huyện : Bố Trạch, Lệ Thủy , Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa.

Theo Quyết định 23/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ngày 13 tháng 07 năm 2017, Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 30/03/2016 và Quyết định 25/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014. Diện tích tối thiểu để tách thửa như sau :

Diện tích tách thửa đối với đất ở

Các thửa đất ở sau khi tách thửa hoặc thửa đất được chuyển mục đích sử dụng sang đất ở phải đủ các điều kiện: Diện tích tối thiểu là 40m2, hình thể thửa đất phải có đủ độ rộng để xây dựng ngôi nhà hình chữ nhật có kích thước chiều rộng tối thiểu là 4m và thuộc phạm vi được phép xây dựng nhà ở.

Trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc đề nghị được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa.

Diện tích tách thửa đối với đất nông nghiệp

1. Đối với đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản và đất nông nghiệp khác: Trường hợp tách thửa nhưng không chuyển mục đích sử dụng đất hoặc nằm trong khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và nông nghiệp khác thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa phải đảm bảo các thửa đất được hình thành sau khi tách (gồm các thửa đất mới được tách ra và thửa đất còn lại) có diện tích tối thiểu mỗi thửa là 300 m2, cạnh nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng 10m.

2. Đối với đất rừng sản xuất là rừng trồng: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa phải đảm bảo các thửa đất được hình thành sau khi tách có diện tích tối thiểu mỗi thửa là 500 m2, cạnh nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng 15m.

Diện tích tách thửa đối với đất phi nông nghiệp

Đối với đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất phi nông nghiệp khác:

a) Đất do tổ chức sử dụng: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo dự án đầu tư nhưng phải đảm bảo các thửa đất được hình thành sau khi tách có diện tích tối thiểu mỗi thửa là 300 m2, cạnh nhỏ nhất phải lớn hơn hoặc bằng 10 m.

b) Đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa phải đảm bảo các thửa đất được hình thành sau khi tách có diện tích tối thiểu là mỗi thửa 30 m2, cạnh nhỏ nhất phải lớn hơn hoặc bằng 4m.

Độc giả tải về các quyết định liên quan dưới đây để tham khảo đầy đủ nhất :

⇓ Tải Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây