Trang chủ Bất động sản Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Quảng Ngãi

Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Quảng Ngãi

20
0

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Quảng Ngãi cập nhật đến 12/2022 áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ và 11 huyện : Ba Tơ, Bình Sơn, Lý Sơn, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tư Nghĩa.

Theo Quyết định 85/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ngày 31 tháng 12 năm 2021. Diện tích tối thiểu để tách thửa như sau :

Đất phi nông nghiệp

Đối với đất ở

 • Đất ở đô thị : 50m2
 • Đất ở nông thôn tại các khu vực : Huyện Lý Sơn; Huyện Bình Sơn (các xã : Bình Chánh, Bình Thạnh, Bình Đông, Bình Châu, Bình Hải, Bình Trị, Bình Thuận); Thành phố Quảng Ngãi (các xã : Tịnh Kỳ, Nghĩa An, Nghĩa Phú); thửa đất tiếp giáp Quốc lộ 1A; thửa đất tiếp giáp quốc lộ 24B đoạn thuộc địa phận xã Tịnh Ân Tây, thành phố Quảng Ngãi đến hết địa phận xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh; thửa đất tiếp giáp với Quốc lộ 24A (mới) đoạn từ Quốc lộ 1A đến giáp rãnh xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ; thửa đất tiếp giáp với Quốc lộ 24A (cũ) đoạn từ Quốc lộ 1A (ngã 4 Thạnh Trụ) đến ngã 3 Tây Cống Hòa Chung thuộc huyện Mộ Đức; thửa đất tiếp giáp với Tỉnh lộ 623B thuộc địa bàn xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa : 50m2.
 • Đất ở nông thôn khác : 100m2

Đất sản xuất kinh doanh

 • Khu vực đô thị : 200m2
 • Khu vực nông thôn : 300m2

Đối với đất nông nghiệp

Diện tích tối thiểu của các thửa đất hình thành sau khi tách thửa (đã trừ diện tích nằm trong quy hoạch dự án đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đất hành lạng bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định) không được nhỏ hơn quy định sau :

Đất trồng cây hàng năm

 • Khu vực thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ và các huyện đồng bằng và thị trấn các huyện miền núi : 200m2
 • Huyện Lý Sơn : 100m2
 • Các khu vực còn lại : 300m2

Đất trồng cây lâu năm

 • Khu vực thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ và các huyện đồng bằng và thị trấn các huyện miền núi : 300m2
 • Các khu vực còn lại : 500m2

Đất rừng sản xuất

 • Khu vực thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ và các huyện đồng bằng : 1000m2
 • Các khu vực còn lại : 2000m2

Các loại đất khác

 • Đất nuôi trồng thủy sản : 300m2
 • Đất làm muối : 200m2

Các loại đất nông nghiệp khác :

 • Khu vực thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ và các huyện đồng bằng và thị trấn các huyện miền núi : 300m2
 • Các khu vực còn lại : 500m2

Điều kiện tách thửa và hợp thửa tại tỉnh Quảng Ngãi

Điều kiện tách thửa đất theo quy định trên là các thửa đất ở; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được hình thành từ việc tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu và phải đảm bảo điều kiện cụ thể theo quy định.

Không được tách thửa đối với thửa đất có nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất mà khi thực hiện tách thửa có nhà, công trình nằm trên hai thửa đất trở lên (trừ các công trình chăn nuôi gia súc, gia cầm, các công trình khác xây dựng tạm để phục vụ đời sống, sinh hoạt).

Trường hợp tách thửa đất ở có hình thành mới đường giao thông thì việc tách thửa đất được thực hiện theo các trường hợp quy định cụ thể.

Về điều kiện hợp thửa đất, các thửa đất hợp thửa phải đảm bảo của một chủ sử dụng đất, phải liền kề nhau và cùng mục đích sử dụng đất. Trường hợp các thửa đất có nguồn gốc từ thửa đất ở có vườn, ao cùng một chủ sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép tách thửa, nay người sử dụng đất có nhu cầu thì được hợp thửa đất.

Quyết định 85/2021/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2022 và thay thế Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh.

Độc giả tải về các quyết định liên quan dưới đây để tham khảo đầy đủ nhất :

⇓ Tải Quyết định số 85/2021/QĐ-UBND

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây