Trang chủ Bất động sản Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Thanh Hóa

Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Thanh Hóa

11
0

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Thanh Hóa cập nhật đến 12/2022 áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm 2 thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn, 2 thị xã Bỉm Sơn, Nghi Sơn và 23 huyện : Bá Thước, Cẩm Thủy, Đông Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Lang Chánh, Mường Lát, Nga Sơn, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống, Quan Hóa, Quan Sơn, Quảng Xương, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Thường Xuân, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Yên Định.

Theo Quyết định 4463/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ngày 12 tháng 12 năm 2014. Diện tích tối thiểu để tách thửa như sau :

Đối với đất ở tại đô thị

Diện tích thửa đất được phép tách thửa, phải đảm bảo thửa đất còn lại và các thửa đất được hình thành sau khi tách thửa có diện tích và kích thước cạnh tối thiểu  (không bao gồm phần diện tích nằm trong hành lang an toàn giao thông) như sau:

1. Về diện tích là 40m2;

2. Về kích thước cạnh là 3m.

Đối với đất ở tại nông thôn

Diện tích thửa đất được phép tách thửa, phải đảm bảo thửa đất còn lại và các thửa đất được hình thành sau khi tách thửa có diện tích và kích thước cạnh tối thiểu  (không bao gồm phần diện tích nằm trong hành lang an toàn giao thông) như sau:

Đối với địa bàn xã đồng bằng thuộc huyện, thị xã, thành phố:

  • Về diện tích là 50m2;
  • Về kích thước cạnh là 4m.

Đối với địa bàn xã miền núi :

  • Về diện tích là 60m2;
  • Về kích thước cạnh là 5m.

Độc giả tải về các quyết định liên quan dưới đây để tham khảo đầy đủ nhất :

⇓ Tải Quyết định số 4463/2014/QĐ-UBND

⇓ Tải Quyết định số 2072/2015/QĐ-UBND

⇓ Tải Quyết định số 4655/2017/QĐ-UBND

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây