Trang chủ Bất động sản Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Tuyên Quang

Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Tuyên Quang

32
0

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Tuyên Quang cập nhật đến 12/2022 áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm thành phố Tuyên Quang và 6 huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn.

Theo Quyết định 16/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ngày 13 tháng 10 năm 2014. Diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở như sau :

1. Diện tích tối thiểu của thửa đất ở tại nông thôn, thửa đất ở tại đô thị được tách thửa phải đảm bảo các thửa đất mới được hình thành sau khi chia tách có diện tích tối thiểu là 36 m2(không tính diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng) và có một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hoặc lối đi, đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

a) Thửa đất đề nghị chia tách phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, phù hợp với quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và không có tranh chấp.

b) Thửa đất mới được hình thành sau khi tách thửa phải có chiều rộng tối thiểu là 04 (bốn) mét, chiều sâu tối thiểu là 09 (chín) mét tính từ chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng hoặc chỉ giới quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thửa đất mới được hình thành sau khi tách thửa có diện tích nhỏ hơn 36 m2hoặc kích thước cạnh thửa không đáp ứng được yêu cầu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này nhưng trên đất đã có nhà ở riêng, ổn định từ trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 thì được thực hiện tách thửa theo quy định. Khi chủ sử dụng đất cải tạo hoặc xây dựng lại nhà ở phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về xây dựng.

3. Trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách thửa có diện tích nhỏ hơn 36 m2để hợp thửa với thửa đất khác tạo thành thửa đất mới đảm bảo điều kiện về diện tích tối thiểu và kích thước thửa đất quy định tại khoản 1 Điều này thì được thực hiện tách thửa theo quy định.

Độc giả tải về các quyết định liên quan dưới đây để tham khảo đầy đủ nhất :

⇓ Tải Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây