Trang chủ Bất động sản Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Vĩnh Phúc

Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Vĩnh Phúc

15
0

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Vĩnh Phúc cập nhật đến 12/2022 áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm 2 thành phố : Vĩnh Yên, Phúc Yên và 7 huyện : Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc

Theo Điều 12 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND được sửa đổi tại Quyết định 28/2016/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định về điều kiện tách thửa và diện tích tách thửa như sau :

Diện tích chia, tách thửa đất ở tối thiểu trên địa bàn tỉnh là 30m2. 

Điều kiện chia, tách thửa đất ở:  Hộ gia đình, cá nhân chỉ được chuyển nhượng, tặng cho, chia tách thửa đất ở để hình thành thửa mới mà không có sự nhập thửa giữa các thành viên trong hộ gia đình, hoặc giữa những hộ gia đình, cá nhân với nhau thì diện tích thửa đất mới hình thành sau khi chia tách phải đảm bảo các điều kiện sau: 

+ Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3m trở lên và diện tích không nhỏ hơn 30m2

+ Trường hợp khi chia tách thửa đất có hình thành đường giao thông thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang ≥ 1,5m và diện tích, kích thước thửa đất sử dụng để xây dựng nhà ở phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định;

+ Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có quy chế quản lý hoạt động xây dựng hay quy chế quản lý quy hoạch thì việc tách thửa phải tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt; 

+ Trường hợp đặc biệt do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Ngày 08/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản số 3558/STNMT-TTr thực hiện thủ tục hành chính về chia, tách thửa đất và chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Văn bản số 3558 của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan thực hiện như sau:

Việc chia tách thửa đất ở để hình thành thửa mới cho cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện chuyển nhượng, tặng cho,…. quyền sử dụng đất thực hiện theo đúng quy định tại Điều 12, Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (được sửa đổi tại Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016).

Trường hợp người sử dụng đất (là hộ gia đình, cá nhân) có nhu cầu chia tách một phần diện tích đất nông nghiệp của thửa đất để hình thành thửa đất mới và có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp (chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất giao thông, để bố trí làm đường đi chung cho các thửa đất phía bên trong) được thực hiện khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cho phép thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất (theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 57, Luật Đất đai 2013).

Độc giả tải về các quyết định liên quan dưới đây để tham khảo đầy đủ nhất :

⇓ Tải Quyết định 28/2016/QĐ-UBND

⇓ Tải Quyết định 42/2014/QĐ-UBND

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây