Trang chủ Bất động sản Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Lâm...

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Lâm Đồng

13
0

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Lâm Đồng cập nhật đến 12/2022 áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và 10 huyện : Bảo Lâm, Cát Tiên, Di Linh, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đam Rông, Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà.

UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 40/2021/QĐ-UBND về quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Update 2022 : Ngày 15/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng phát đi Công văn số 1999/STNMT-VP về việc rà soát, chấn chỉnh công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Giám đốc văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chỉ đạo đến toàn thể viên chức, người lao động nâng cao năng lực, trách nhiệm trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Đồng thời thực hiện nghiêm việc phát hành văn bản xin lỗi người dân, tổ chức trong việc chậm, trễ hạn giải quyết hồ sơ.

Đặc biệt, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Giám đốc văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ số lượng hồ sơ thực hiện thủ tục tách, hợp thửa đất đã tiếp nhận chưa giải quyết từ thời điểm trước và sau ngày 5/7/2022 trên địa bàn toàn tỉnh để triển khai và thực hiện các nội dung có liên quan (ngày 5/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 473/UBND-ĐC về việc tạm dừng tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến việc phân lô, tách thửa đất, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn trên địa bàn tỉnh).

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Giám đốc văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh sau khi rà soát toàn bộ hồ sơ nêu trên thì giải quyết theo 2 hướng sau.

Cụ thể, đối với số lượng hồ sơ đã tiếp nhận từ trước ngày 5/7/2022 thì tiếp tục cho thực hiện giải quyết theo Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 1/11/2021 của UBND tỉnh về quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Riêng đối với số lượng hồ sơ đã tiếp nhận từ ngày 5/7/2022 cho đến nay mà chưa giải quyết thì phải báo cáo, giải trình cụ thể từng hồ sơ về lý do tiếp nhận. Đồng thời tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có).

Giám đốc văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chịu trách nhiệm quán triệt đến toàn thể các Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện, thành phố tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đo đạc theo yêu cầu của người dân liên quan đến hồ sơ tách thửa, hợp thửa đất.

Song song với đó là thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tách, hợp thửa đất đủ điều kiện giải quyết theo nội dung văn bản số 4911/UBND-ĐC của UBND tỉnh, đồng thời tổng hợp và dự thảo báo cáo UBND tỉnh về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản nêu trên.

Diện tích tối thiểu được tách thửa đất tại Lâm Đồng

Đối với đất ở đô thị

Nhà phố diện tích >= 40m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường đối với đường đã có tên hoặc đường hemrcos lộ giới >=10m (gọi chung là đường chính) hoạch các đường, đường hẻm còn lại (gọi chung là đường hẻm) >=4m.

Nhà liên kế có sân vườn diện tích >=72m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường >=4,5m đối với đường chính, tại các đường hẻm có diện tích >=64m2 và có cạnh tiếp giáp đường >=4m.

Nhà biệt lập diện tích >=250m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường >=12m đối với đường chính, tại các đường hẻm diện tích >=250m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường >-10m.

(*) Dạng biệt thự diện tích >= 400m2 và có kích thước chiều rộng mặt tiền đường >=14m đối với đường chính, tại các hẻm diện tích >=250m2 và kích thước chiều rộng mặt tiền đường >=12m.

Riêng đối với các vị trí, khu vực đã có quy định về lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quy hoạch đối với xây dựng nhà ở, công trình riêng lẻ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì việc tách thửa thực hiện theo các quy định đó.

Trường hợp thửa đất ở tại đô thị tiếp giáp  với các đường giao thông chưa có quy định dạng kiến trúc nhà ở thì thửa đất sau khi tách phải có cạnh tiếp giáp đường. Đồng thời diện tích và kích thước tối thiểu theo nội dung (*).

Đối với đất ở nông thôn

Trường hợp có quy định dạng kiến trúc nhà ở (theo quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) thì thực hiện việc tách thửa theo quy hoạch đó.

Trường hợp chưa có quy định dạng kiến trúc nhà ở thì diện tích đất tối thiểu >=72m2 và kích thước chiều rộng mặt đường là >=4,5m.

Đối với đất nông nghiệp và đất khác

Diện tích tối thiểu đối với tách thửa đất nông nghiệp là 500m2 tại đô thị và 1000m2 tại nông thôn. Tường hợp tiếp giáp với đường giao thông thì ngoài diện tích  tối thiểu tách thửa theo quy định tại khoản này gồm cả diện tích thuộc hành lang bảo vệ công trình công cộng (nếu có) thì còn phải đảm bảo cạnh tiếp giáp đường >=10m.

Đối với thửa đất thương mại dịch vụ, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp khác  việc tách thửa, hợp thửa theo dự án hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt.

Điều kiện cho phép tách thửa đất tại Lâm Đồng

Mục đích sử dụng đất trong quy hoạch bao gồm : Đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, đát nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp khác.

Tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu và đã thể hiện trong hồ sơ địa chính.

Đối với việc hình thành đường giao thông mới, các điều kiện tách thửa và hợp thửa trong trường hợp khác, độc giả có thể theo dõi nội dung Quyết định 40/2021/QĐ-UBND dưới đây.

⇓ Tải Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây