Định hướng quy hoạch hệ thống đô thị tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2030 và mô hình thành phố trực thuộc trung ương (mục tiêu năm 2030).

Định hướng hệ thống đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030

Đô thị

Loại đô thị

Ghi chú

Năm 2020

Năm 2025

Năm 2030

Hệ thống đô thị

13

13

13

 

Thành phố Hạ Long

I

I

I

Thành phố tỉnh lỵ, đô thị loại I

Thành phố Móng Cái

II

II

I

Thành phố thuộc tỉnh, đô thị loại I.

(Hải Hà, Móng Cái phát triển lên đô thị loại 1 trở thành một đơn vị hành chính thống nhất)

Thành phố Cẩm Phả

II

II

I

Thành phố tỉnh lỵ; là đô thị loại I

Thành phố Uông Bí

II

II

I

Thành phố tỉnh lỵ; là đô thị loại I

Tiêu chuẩn về chất lượng hạ tầng kinh tế – xã hội; hạ tầng kỹ thuật đạt đô thị loại I

Thị xã Quảng Yên

IV (III)

III

II

Thành phố thuộc tỉnh trước 2025; là đô thị loại II;

Tiêu chuẩn về chất lượng hạ tầng kinh tế – xã hội; hạ tầng kỹ thuật đạt đô thị loại I

Thị xã Đông Triều

IV (III)

III

II

Thành phố thuộc tỉnh trước 2025; là đô thị loại II;

Tiêu chuẩn về chất lượng hạ tầng kinh tế – xã hội; hạ tầng kỹ thuật đạt đô thị loại I

Đô thị Vân Đồn

IV

III

II

Thành phố thuộc tỉnh giai đoạn trước 2030; là đô thị loại II;

Tiêu chuẩn về chất lượng hạ tầng kinh tế – xã hội; hạ tầng kỹ thuật đạt đô thị loại I

Thị trấn Bình Liêu

V

V

V

Thị trấn Huyện lỵ

Đô thị Hoành Mô – Đồng Văn

V

Đạt tiêu chí đô thị loại V, trực thuộc huyện Bình Liêu

Thị trấn Tiên Yên

V (IV)

IV

III

Thị xã thuộc tỉnh vào năm 2027

Thị trấn Đầm Hà

V

V

IV

Thị trấn Huyện lỵ

Thị trấn Quảng Hà

V

IV

Hải Hà, Móng Cái phát triển lên đô thị loại I trở thành một đơn vị hành chính thống nhất

Thị trấn Ba Chẽ

V

V

V

Thị trấn Huyện lỵ

Thị trấn Cô Tô

V

V

IV

Thị trấn Huyện lỵ

Tỷ lệ đô thị hóa (%)

67,5

70-75

>75

 

Định hướng mô hình thành phố Quảng Ninh trực thuộc trung ương

Tỉnh Quảng Ninh có ý tưởng về mô hình Thành phố trực thuộc Trung ương theo mô hình riêng, hiện nay chưa được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật hiện hành. Trong đó, sẽ không hình thành các quận mà sẽ hình thành vùng nội thị bao gồm các thành phố trong thành phố, được liên kết với nhau bằng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tiên tiến như hệ thống giao thông công cộng đô thị, hạ tầng kỹ thuật thông tin truyền thông,…

Các thành phố trong vùng nội thị này bao gồm: Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều, Cẩm Phả, Vân Đồn, Móng Cái (Hải Hà sáp nhập với Móng Cái). Các đô thị tiếp tục đầu tư hoàn thiện theo Quyết định 241/QĐ-TTg ngày ngày 24/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Phương án thành phố trực thuộc trung ương của tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh có khả năng đạt được các tiêu chí của một Thành phố trực thuộc Trung ương theo mô hình đô thị nêu trên, và phấn đấu đạt được cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội theo tiêu chí, đồng thời phát triển đô thị đạt được các tiêu chí của đô thị loại I. Đối với các tiêu chí của đô thị loại I, tỉnh Quảng Ninh cần lưu ý đến tiêu chí mật độ dân số.

Do điều kiện tự nhiên, mật độ dân số trên toàn tỉnh sẽ không đạt được tiêu chí theo yêu cầu, tuy nhiên tiêu chí về mật độ dân số khu vực nội thành, nội thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị là một tiêu chí quan trọng và có thể đạt được, nếu hướng đến phát triển theo hướng tập trung, không dàn trải.

Đánh giá khả năng đạt được các tiêu chí của Thành phố trực thuộc Trung ương
Đánh giá khả năng đạt được các tiêu chí của đô thị loại I trực thuộc Trung ương

⇓ Tải Bản đồ QHĐT tỉnh Quảng Ninh 2030

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây