Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Lai Châu đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 có 10 đô thị, bao gồm: 01 đô thị loại II (thành phố Lai Châu), 05 đô thị loại IV là các thị trấn: Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường; 04 đô thị loại V bao gồm: Thị trấn Mường Tè, thị trấn Nậm Nhùn, đô thị Nậm Tăm, đô thị cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Định hướng phân bố hệ thống đô thị tỉnh Lai Châu

TT

Đô thị

Loại đô thị

Năm 2020

Năm 2025

Năm 2030

Tầm nhìn
đến năm 2050

1

Thành phố Lai Châu

III

II

II

I

2

Tam Đường

V

V

IV

III

3

Bản Bo

     

V

4

Tân Uyên

V

IV

IV

III

5

Nậm Sỏ

     

V

6

Pắc Ta

     

V

7

Than Uyên

V

V

IV

IV

8

Sìn Hồ

V

V

IV

IV

9

Chăn Nưa

     

V

10

Pa Tần

     

V

11

Phong Thổ

V

V

IV

IV

12

Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng

   

V

IV

13

Nậm Tăm

   

V

IV

14

Dào San

     

V

15

Mường Tè

V

V

V

IV

16

Nậm Cuổi

     

V

17

Nậm Nhùn

V

V

V

IV

Định hướng phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050

Hệ thống đô thị Lai Châu phù hợp phát triển theo mô hình chuỗi đô thị, gồm đô thị trung tâm hành chính – chính trị và các đô thị vệ tinh, được liên kết bằng hệ thống giao thông vành đai kết hợp các trục dọc, trục ngang có mối liên kết với mạng lưới giao thông vùng trung du miền núi phía Bắc.

Đây là mô hình phù hợp với xu hướng chung của các nước đang phát triển, cả nước và phù hợp với thực tế phát triển của đô thị Lai Châu trong thời kỳ quy hoạch. Định hướng chức năng của và lộ trình phát triển đô thị Lai Châu trong giai đoạn 2021-2030 như sau:

Đô thị thành phố Lai Châu

Chức năng Đô thị thành phố Lai Châu :

 • Là trung tâm hành chính chính trị, trung tâm tổng hợp về kinh tế thương mại du lịch, đào tạo, y tế, văn hoá xã hội của tỉnh Lai Châu.
 • Là đô thị có vị trí an ninh quốc phòng của tỉnh và vùng Tây Bắc;
 • Là đô thị có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của tỉnh Lai Châu nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung;
 • Là điểm trung gian kết nối giữa tỉnh Vân Nam Trung Quốc với các đô thị Việt Nam qua cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Lộ trình: Giai đoạn 2021-2030: đầu tư xây dựng đạt tiêu chí đô thị loại II.

Đô thị Tam Đường

Chức năng: Là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá, thương mại, dịch vụ của huyện.

Lộ trình:

 • Giai đoạn 2021-2025: Điều chỉnh QHC xây dựng đô thị, đầu tư xây dựng hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, còn yếu so với tiêu chí đô thị loại V. Hướng tới tiêu chí đô thị loại IV.
 • Giai đoạn 2026-2030: Đầu tư xây dựng nâng cao chất lượng đô thị, công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Đô thị Tân Uyên

Chức năng: Là đô thị cửa ngõ nằm trên trục Than Uyên – Tân Uyên – Tam Đường – Phong Thổ là trục đô thị có hoạt động kinh tế sôi động với dân số tập trung lớn, định hướng phát triển bền vững cho giai đoạn tiếp theo mang đậm bản sắc của các dân tộc Tây Bắc và có đặc thù riêng, có dịch vụ và du lịch phát triển, môi trường xanh sạch đẹp”;  Là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa – xã hội, khoa học – kỹ thuật, thương mại, dịch vụ và du lịch của huyện Tân Uyên.

Lộ trình:

 • Giai đoạn 2021-2025: đầu tư xây dựng mở rộng không gian đô thị, đạt tiêu chí đô thị loại IV.
 • Giai đoạn 2026-2030: Hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV và đầu tư xây dựng nâng cao chất lượng đô thị.

Đô thị Than Uyên

Chức năng: Là đô thị nằm trên trục Than Uyên – Tân Uyên – Tam Đường – Phong Thổ là trục đô thị có hoạt động kinh tế sôi động với dân số tập trung lớn; là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa – xã hội, khoa học – kỹ thuật, thương mại, dịch vụ và du lịch của huyện Than Uyên.

Lộ trình:

 • Giai đoạn 2021-2025: đầu tư xây dựng mở rộng không gian đô thị, đạt tiêu chí đô thị loại V.
 • Giai đoạn 2026-2030: Hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV và đầu tư xây dựng nâng cao chất lượng đô thị.

Đô thị Sìn Hồ

Chức năng: Là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá, thương mại, dịch vụ của huyện. Là điểm nhấn du lịch của tỉnh.

Lộ trình:

 • Giai đoạn 2021-2025: Đầu tư xây dựng hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, còn yếu so với tiêu chí đô thị loại V.
 • Giai đoạn 2026-2030: Đầu tư xây dựng nâng cao chất lượng đô thị, công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Đô thị Phong Thổ

Chức năng: Định hướng thị trấn Phong Thổ và vùng phụ cận trở thành đô thị trọng tâm của huyện Phong Thổ và là một trong những cực phát triển thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Lai Châu, thị trấn Phong Thổ và vùng phụ cận có các tính chất như:

 • Là Trung tâm Hành chính – Chính trị của huyện Phong Thổ;
 • Là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng – sinh thái gắn với giá trị cảnh quan, lịch sử – văn hóa của tỉnh Lai Châu nói riêng và của vùng Tây Bắc Bộ nói chung;
 • Là đầu mối giao lưu thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện và liên kết các khu vực trong tỉnh nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung.

Lộ trình:

 • Giai đoạn 2021-2025: đầu tư xây dựng mở rộng không gian đô thị, đạt tiêu chí đô thị loại V.
 • Giai đoạn 2026-2030: Hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV và đầu tư xây dựng nâng cao chất lượng đô thị.

Đô thị Ma Lù Thàng

Chức năng: Là trung tâm kinh tế, văn hoá, thương mại, dịch vụ của huyện Phong Thổ,  là trung tâm xuất nhập khẩu của tỉnh và khu vực là cửa khẩu kinh tế du lịch, đối ngoại của quốc gia.

Lộ trình:

 • Giai đoạn 2021-2025: Tập trung đầu tư đô thị.
 • Giai đoạn 2026-2030: Là đô thị loại V.

Đô thị Nậm Tăm

Chức năng: Là đô thị có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng phía Đông huyện Sìn Hồ. Dự kiến trong tương lai tách thành huyện Sìn Hồ Đông, đô thị sẽ là thị trấn huyện lỵ của huyện Sìn Hồ Đông mới.

Lộ trình:

 • Giai đoạn 2021-2025: Lập QH xây dựng đô thị, đầu tư xây dựng theo Quy hoạch chung đô thị.
 • Giai đoạn 2026-2030: Đầu tư xây dựng hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V nâng cao chất lượng đô thị.

Đô thị Mường Tè

Là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá, thương mại, dịch vụ của huyện. Là đô thị biên giới có vai trò quan trọng về an ninh quốc phòng.

Về phân loại đô thị: là đô thị loại V

Mục tiêu đầu tư xây dựng: Giai đoạn 2021-2030: Đầu tư xây dựng hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, còn yếu so với tiêu chí đô thị loại V.

Đô thị Nậm Nhùn

Chức năng: Là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá, thương mại, dịch vụ của huyện.

Lộ trình: Giai đoạn 2021-2030: Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khung đô thị và hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, còn yếu so với tiêu chí đô thị loại V.

Tầm nhìn đến năm 2050

Tỉnh Lai Châu có 17 đô thị, bao gồm: 01 đô thị loại I (thành phố Lai Châu), 02 đô thị loại III: Tam Đường, Tân Uyên; 07 đô thị loại IV: Than Uyên, Sìn Hồ, Phong Thổ, Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Nậm Tăm, Mường Tè và Nhậm Nhùn; và 07 đô thị loại V bao gồm: Bản Bo, Nậm Sỏ, Pắc Ta, Chăn Nưa, Pa Tần, Dào San, Nậm Cuổi.

⇓Tải Bản đồ QHPTĐT tỉnh Lai Châu 2030

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây