Quy hoạch đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm TP Ninh Bình, TP Tam Điệp và 6 huyện : Gia Viễn, Hoa Lư, Kim Sơn, Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô.

Định hướng đô thị hóa tỉnh Ninh Bình

Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 đạt 36,2%, với quy dân số đô thị đạt 438.234 người (Phù hợp với Báo cáo về việc hoàn thiện báo cáo tổng kết chương trình Phát triển đô thị quốc gia và bổ sung số liệu, chỉ tiêu phát triển đô thị giai đoạn 2021-2030 ngày 15/9/2020 của Sở Xây dựng là tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Ninh Bình dự kiến đến năm 2030 là 34,5%.

Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 14/12/2021 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc phấn đấu giai đoạn 2025-2030 tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt trên 35%) giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2040 là giai đoạn tăng trưởng ổn định, tỷ lệ đô thị hóa đạt 40,2% với quy mô dân số đô thị là 578.373 người, trong đó dự kiến quy mô dân số tạm trú quy đổi (Sinh viên, Công nhân trong KCN-CCN, Khách du lịch có lưu trú) đến năm 2030 dự kiến là 115.308 người, đến năm 2040 dự kiến là 196.617 người, đến năm 2050 từ 250.000- 300.000 người/ năm.

Giai đoạn 2030-2040: Toàn tỉnh có 14 đô thị bao gồm: 02 đô thị loại II (đô thị Ninh Bình, đô thị Tam Điệp), 05 đô thị loại IV (đô thị Kim Sơn, đô thị Nho Quan, đô thị Yên Ninh, đô thị Me, đô thị Yên Thịnh; 07 đô thị loại V, trong đó có 05 đô thị loại V đã thành lập trong giai đoạn 2020-2030 là: đô thị Thiên Tôn, đô thị Gián Khẩu, đô thị Vân Long, đô thị Khánh Thiện, đô thị Khánh Thành và 02 đô thị mới là đô thị Bút và đô thị Lồng.

Trong trường hợp huyện Nho Quan trở thành thị xã, các đô thị hiện trạng/mới sẽ trở thành phường của thị xã mới, do đó số lượng đô thị sẽ giảm. Việc đánh giá khả năng nâng cấp đô thị và lên thị xã sẽ được thực hiện trong các Đề án cụ thể với Các tiêu chí theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13.

Định hướng phát triển không gian

Căn cứ vào phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng lựa chọn, tỉnh Ninh Bình được phân thành ba vùng đô thị hóa; trong đó không gian phát triển đô thị của tỉnh được dựa theo 4 nguyên tắc sau:

– Hướng cải tạo và mở rộng đô thị đã có ra vùng ven đô.

– Hướng xây dựng các đô thị mới ở các vùng chưa phát triển dựa trên các nhân tố tạo thị như: Các khu công nghiệp tập trung, giao điểm giao thông tập trung, du lịch, dịch vụ,…

– Hướng đô thị hoá các khu dân cư nông thôn đã có.

– Dự báo nhu cầu sử dụng đất xây dựng đô thị bình quân 125m²/người (bao gồm cả đất dân dụng và ngoài dân dụng của đô thị). Bảng dự báo nhu cầu đất xây dựng đô thị.

Dự báo đất xây dựng đô thị dự kiến của tỉnh Ninh Bình đến năm 2040

Định hướng kế hoạch phân loại đô thị tỉnh Ninh Bình

Định hướng kế hoạch phân loại đô thị tỉnh Ninh Bình

⇓ Tải Bản đồ QHĐT tỉnh Ninh Bình 2030

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây