Quy hoạch khu, cụm công nghiệp tỉnh Bến Tre đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 bao gồm : TP Bến Tre, Ba Tri, Bình Đại, Châu Thành, Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú.

Hiện trạng công nghiệp tỉnh Bến Tre

Hạ tầng khu công nghiệp

– Tổng số khu công nghiệp theo quy hoạch tổng thể được Chính phủ phê duyệt lũy kế là 08 khu công nghiệp với tổng diện tích là 1.369 ha. Trong đó, có 02 khu công nghiệp với tổng diện tích là 236,34 ha (KCN Giao Long giai đoạn I&II và KCN An Hiệp) đã được xây dựng và đi vào hoạt động ổn định. Khu công nghiệp Phú Thuận đang triển khai thực hiện công tác GPMB. Các khu công nghiệp còn lại theo quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 để phục vụ mời gọi đầu tư.

* Các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, bao gồm:

– Khu công nghiệp Giao Long: Quy mô: 164,34 ha (giai đoạn 1 là 96,3 ha; giai đoạn 2 là 68,04 ha) Địa điểm: Xã An Phước, huyện Châu Thành. Đã triển khai thực hiện và doanh nghiệp đã đăng ký thuê đất 100% diện tích công nghiệp.

+ Khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn 1): Chủ trương của Chính phủ tại công văn số 910/CP-CN ngày 07/01/2004 về việc chủ trương xây dựng KCN Giao Long, tỉnh Bến Tre. Bộ Xây dựng phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 824/QĐ-BXD ngày 04/5/2005, quy mô 96,3 ha.

+ Khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn 2): Chủ trương của Chính phủ tại công văn số 515/CP-CN ngày 04/4/2008 về việc chủ trương đầu tư mở rộng KCN Giao Long, tỉnh Bến Tre. UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 26/5/2008, quy mô 68,04 ha; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 28/3/2019.

– Khu công nghiệp An Hiệp: Quy mô 72 ha, Địa điểm: Xã An Hiệp, huyện Châu Thành Chủ trương của Chính phủ theo quyết định 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006. UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 08/9/2008, quy mô 72 ha; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại Văn bản số 3302/UBND-KT ngày 09/7/2019. Đã triển khai thực hiện và doanh nghiệp đã đăng ký thuê đất 100% diện tích xây dựng nhà máy.

* Các khu công nghiệp được phê duyệt quy hoạch theo Văn bản số 1352/TTg-KTN ngày 10/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014:

– Khu công nghiệp Giao Hòa: Quy mô: 249 ha Địa điểm: Xã Giao Hòa, huyện Châu Thành Chủ trương của Chính phủ theo Văn bản số 1352/TTg-KTN ngày 10/8/2009; Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quy hoạch tại Văn bản số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014; UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 14/7/2011, quy mô 248,51 ha. Đã cắm mốc và công bố quy hoạch tại địa phương. Chưa triển khai thực hiện.

– Khu công nghiệp Thanh Tân: Quy mô: 184 ha Địa điểm: Xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc Chủ trương của Chính phủ theo Văn bản số 1352/TTg-KTN ngày 10/8/2009; Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quy hoạch tại Văn bản số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014; UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 3040/QĐ-UBND ngày 30/12/2011, quy mô 183,9 ha. Đã cắm mốc và công bố quy hoạch tại địa phương. Chưa triển khai thực hiện.

– Khu công nghiệp Phước Long: Quy mô: 182 ha Địa điểm: Xã Phước Long, huyện Giồng Trôm Chủ trương của Chính phủ theo Văn bản số 1352/TTgKTN ngày 10/8/2009; Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quy hoạch tại Văn bản số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014; UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 30/12/2011, quy mô 182,32 ha. Đã cắm mốc và công bố quy hoạch tại địa phương. Chưa triển khai thực hiện.

– Khu công nghiệp An Hiệp (mở rộng) Quy mô: 138 ha Địa điểm: Xã An Hiệp, huyện Châu Thành. Chủ trương của Chính phủ theo Văn bản số 1352/TTgKTN ngày 10/8/2009. Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quy hoạch tại Văn bản số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014; UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 30/5/2012, quy mô 137,82 ha. Đã cắm mốc và công bố quy hoạch tại địa phương. Chưa triển khai thực hiện.

– Khu công nghiệp Thành Thới: Quy mô: 150 ha Địa điểm: Xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam. Chủ trương của Chính phủ theo Văn bản số 1352/TTgKTN ngày 10/8/2009; Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quy hoạch tại Văn bản số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014; Chưa triển khai thực hiện.

– Khu công nghiệp Phú Thuận: Quy mô: 230 ha Địa điểm: tại 2 xã Long Định, Phú Thuận, huyện Bình Đại. Chủ trương của Chính phủ theo Văn bản số 1352/TTg-KTN ngày 10/8/2009 và Văn bản số 675/TTg-KTN ngày 27/4/2011; Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quy hoạch tại Văn bản số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014; UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 26/12/2014, quy mô 231,78 ha. Đã cắm mốc và công bố quy hoạch tại địa phương. Đang triển khai thực hiện:

+ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2017; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019. Đang triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Cụm công nghiệp

Tỉnh Bến Tre đã điều chỉnh Quy hoạch phát triển CCN đến 2020 có 12 CCN với tổng diện tích 442,3 ha (gồm cả diện tích mở rộng). Đến nay có 10 CCN được thành lập với tổng diện tích 347,3 ha trong đó có 09 CCN đã được quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 337,3 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp 243,45 ha, hiện đã cho thuê được 66,38 ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 27,27% diện tích đất công nghiệp.

Có 04 CCN bao gồm: Phong Nẫm, Thị trấn – An Đức, Long Phước, Tân Thành Bình, đã đầu tư và đi vào hoạt động, có 22 dự án đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 4.882,07 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 5.700 lao động.

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp tỉnh Bến Tre

Phương án phát triển các khu công nghiệp

Đến năm 2030, tỉnh Bến Tre có 06 Khu công nghiệp với diện tích 1.372 ha.

Quy hoạch hệ thống các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre

Phương án phát triển các cụm công nghiệp

Đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Bến Tre có 12 cụm công nghiệp với diện tích 754,868 ha.

Quy hoạch hệ thống các cụm công nghiệp tỉnh Bến Tre

⇓ Tải Bản đồ KGPVCN tỉnh Bến Tre 2030

⇓ Tải Bản đồ QHKCC tỉnh Bến Tre 2030

⇓ Tải Bản đồ QHCCC tỉnh Bến Tre 2030

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây