Quy hoạch khu, cụm công nghiệp tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm: thành phố Vị Thanh, Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, và huyện Châu Thành, Châu Thành A, Long Mỹ, Phụng Hiệp, Vị Thủy.

Hiện trạng công nghiệp tỉnh Hậu Giang

Khu công nghiệp

Tỉnh Hậu Giang có 02 KCN đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập với tổng quy mô diện tích 492,21 ha. Trong đó gồm KCN Sông Hậu – giai đoạn 1, huyện Châu Thành với quy mô 290,79 ha được thành lập theo Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 31/01/2007 và KCN Tân Phú Thạnh – giai đoạn 1, huyện Châu Thành A được thành lập theo Quyết định số 3103/QĐ-UBND ngày 17/11/2009, Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang với quy mô diện tích 200,85 ha. Cụ thể như sau:

Khu công nghiệp Sông Hậu – giai đoạn 1, huyện Châu Thành

– Vị trí: thuộc xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. – Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN: Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang.

– Quy hoạch xây dựng: Được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 14/03/2014; Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 29/05/2015 và Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 18/12/2019.

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh – giai đoạn 1, huyện Châu Thành A

– Vị trí: Thuộc xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A.

– Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN: Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang.

– Diện tích KCN đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Công văn số 1302/TTgKTN ngày 30/07/2009 và được UBND tỉnh Hậu Giang thành lập tại Quyết định số 3103/QĐ- UBND ngày 17/11/2009, Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 điều chỉnh quy mô diện tích còn 200,85 ha. – Quy hoạch xây dựng: UBND tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt Quy hoạch xây dựng tại Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 07/04/2010 và Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 30/12/2019.

Cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú – giai đoạn 1: diện tích 120 ha, tỷ lệ lấp đầy 12,25%, được UBND tỉnh giao Công ty CP KCN Đông Phú làm chủ đầu tư hạ tầng CCN, đang tiến hành GPMB

Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A – giai đoạn 01: với diện tích 121 ha đã lắp đầy 100% diện tích.

Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A – giai đoạn 3: với diện tích 80 ha, trong đó diện tích đã có quyết định thành lập là 50 ha/80 ha, đã lắp đầy 100%; Còn khoảng 30 ha (vị trí chưa có quyết định thành lập) chưa thể kêu gọi đầu tư;

Cụm CNTT Nhơn nghĩa A: diện tích 100 ha, tháng 7/2021 UBND tỉnh có Công văn số 972/UBND-NCTH cho Công ty CP phát triển dự án THD tiếp cận, nghiên cứu lập dự án. Hiện vẫn chưa thực hiện giải phóng mặt bằng.

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp tỉnh Hậu Giang

Khu công nghiệp

Quy hoạch Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Cụm công nghiệp

Quy hoạch Cụm công nghiệp tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn 2050

⇓ Tải Bản đồ QHKCN tỉnh Hậu Giang 2030

⇓ Tải Bản đồ QHCCN tỉnh Hậu Giang 2030

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây