Quy hoạch khu (cụm) công nghiệp tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phân bố khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

Đến năm 2030, quy hoạch 29 KCN với diện tích 9.240,29 h , trong đó:

  • 15 KCN đã có trong quy hoạch đến năm 2020 với diện tích 3.887,23 ha.
  • 02 KCN mở rộng với diện tích 307,5 ha.
  • Quy hoạch mới 14 KCN với diện tích 5.045,56 ha.

Không gian phát triển các KCN được bố trí trên cơ sở phát huy hiệu quả hệ thống giao thông kết nối trong tỉnh, vùng và cả nước đã được quy hoạch và đầu tư, theo đó:

(1) Các KCN phát triển dọc theo Trục đường Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và đường nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình: Giai đoạn đến năm 2020 đã quy hoạch phát triển 08 KCN với quy mô diện tích 1.609,28 h . Giai đoạn 2021-2030, tiếp tục quy hoạch phát triển mới và mở rộng thêm 09 KCN với quy mô diện tích 2.609,87 ha.

(2) Các KCN phát triển dọc theo Trục đường Quốc lộ 5: Giai đoạn đến năm 2020 đã quy hoạch phát triển 03 KCN với quy mô diện tích 1.036,94 ha. Giai đoạn 2021-2030, tiếp tục quy hoạch phát triển mở rộng 01 KCN với quy mô diện tích 207,5 ha.

(3) Các KCN phát triển dọc theo Trục đường nối Quốc lộ 5 với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng: Giai đoạn đến năm 2020 đã quy hoạch phát triển 04 KCN với quy mô diện tích 1.241,01 ha.

(4) Các KCN phát triển dọc theo Trục đường tỉnh 387 kết nối với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng: Giai đoạn 2021-2030, quy hoạch phát triển mới 02 KCN với quy mô diện tích 886,7 ha.

(5) Các KCN phát triển dọc theo Trục đường Tân Phúc – Võng Phan: Giai đoạn 2021-2030, quy hoạch phát triển mới 04 KCN với quy mô diện tích 1.648,99 ha.

Quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 :

STT

Tên KCN

Diện tích (ha)

Địa điểm

Ghi chú

I. Các KCN đã có trong quy hoạch đến năm 2020  

1

Phố Nối A

688,94

Lạc Hồng, Chỉ Đạo, Lạc Đạo, Trưng Trắc, Đình Dù và Minh Hải – huyện Văn Lâm; Giai
Phạm – huyện Yên Mỹ; phường Bần Yên Nhân – thị xã Mỹ Hào  

Duy trì và mở rộng trong GĐ 2021-2030 thêm 207,5 ha  

2

Dệt may Phố Nối

121,81

Nghĩa Hiệp và Liêu Xá huyện Yên Mỹ; Dị Sử – thị xã Mỹ Hào  

Duy trì

3

Thăng Long II

525,7

Dị Sử, Phùng Chí Kiên, Xuân Dục và Hưng Long – thị xã Mỹ Hào; Liêu Xá – huyện Yên Mỹ

Duy trì

4

Minh Đức

198

Minh Đức, Bạch Sam và Ngọc Lâm – thị xã Mỹ Hào

Duy trì

5

Minh Quang

150

Minh Đức, Bạch Sam và Ngọc
Lâm – thị xã Mỹ Hào

Duy Trì

6

Yên Mỹ

280

Tân Lập và Trung Hòa – huyện Yên Mỹ  

Duy trì

7

Yên Mỹ II

313,5

Trung Hưng, Trung Hoà và Thị trấn Yên Mỹ – huyện Yên Mỹ  

Duy trì

8

Kim Động

100

Phạm Ngũ Lão, Chính Nghĩ và Toàn Thắng – huyện Kim Động  

Duy trì và mở
rộng trong gđ 2021-2030 thêm 100 ha

9

Tân Dân

200

Tân Dân – huyện Khoái Châu; Yên Hoà, Yên Phú, Minh Châu, Việt Cƣờng – huyện Yên Mỹ

Duy trì

10

Lý Thường Kiệt –
VIDIFI

300

Lý Thường Kiệt, Tân Việt – huyện Yên Mỹ; Hồng Tiến, Đồng Tiến – huyện Khoái Châu; Xuân Trúc – huyện Ân
Thi  

Duy trì

11

Sạch

143,08

Hồng Tiến – Khoái Châu; Xuân Trúc – Ân Thi

Duy trì

12

Số 1

263,85

Lý Thƣờng Kiệt, Tân Việt – Yên Mỹ; Xuân Trúc – Ân Thi  

Duy trì

13

Số 3

159,71

Hồng Tiến – Khoái Châu; Xuân Trúc – Ân Thi; Lý Thường Kiệt
– Yên Mỹ

Duy trì

14

Số 5

192,64

Xuân Trúc, Quảng Lãng huyện Ân Thi; Nghĩ Dân – huyện Kim Động  

Duy trì

15

Thổ Hoàng

250

Vân Du, Xuân Trúc, Quang Lãng và Thị trấn Ân Thi – huyện Ân Thi

Duy trì

Tổng

3.887,23

 

 

II, Các khu công nghiệp mở rộng đến năm 2030

1

Phố Nối A

207,5

Minh Hải, Chỉ Đạo, Lạc Hồng và Lạc Đạo huyện Văn Lâm  

 

2

Kim Động

100

Chính nghĩ , Phạm Ngũ Lão, Toàn Thắng huyện Kim Động  

 

Tổng

307,5

 

 

III, Các khu công nghiệp quy hoạch mới dự kiến đến năm 2030

1

Số 4

390

Việt Hòa – Khoái Châu; Xuân Trúc và Quảng Lãng – Ân Thi; Toàn Thắng và Nghĩ Dân – Kim Động  

 

2

Số 6

308,2

Vân Du, Quảng Lãng, Xuân Trúc, Quang Vinh, thị trấn Ân Thi – huyện Ân Thi  

 

3

Số 7

198,56

Quang Vinh, Vân Du, Đào Dương – huyện Ân Thi  

 

4

Tân Á Đại Thành

268,99

Văn Nhuệ và Hoàng Hoa Thám – huyện Ân Thi  

Đã trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch với tên là KCN Tân Á Đại Thành  

5

Hưng Long, Ngọc Lâm và Xuân Dục

391,7

Hưng Long, Ngọc Lâm, Xuân Dục – Thị xã Mỹ Hào  

Tên trên hồ sơ khảo sát là KCN Sala  

6

Chính Nghĩa  – Phạm Ngũ Lão

200

Chính Nghĩa và Phạm Ngũ Lão – huyện Kim Động

 

7

Bãi Sậy

495

Bãi Sậy, Phù Ủng, Bắc Sơn – huyện Ân Thi

 

8

Tiên Lữ – Kim Động – Ân Thi

463,11

Hƣng Đạo – huyện Tiên Lữ; Vũ Xá và thị trấn Lƣơng Bằng – huyện Kim Động, Hồng Quang huyện Ân Thi  

 

9

Kim Động – Ân Thi

400

Nhân La , Vũ Xã – huyện Kim Động; Hồng Vân, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Trãi – huyện Ân Thi

 

10

Phố Hiến

200

Trung Nghĩ , Liên Phương thành phố Hƣng Yên và An Viên, Thủ Sĩ huyện Tiên Lữ  

 

11

Tân Phúc – Hoàng Hoa Thám

350

Tân Phúc và Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi

 

12

Ân Thi

450

Đa Lộc, Hồng Vân, Tiền Phong huyện Ân Thi

 

13

Phù Cừ

544

Hạ Lễ huyện Ân Thi; Đoàn Đào, Minh Hoàng, Phan Sào
Nam huyện Phù Cừ

 

14

Phù Cừ – Tiên Lữ

386

Tiên Tiến, Đình Cao huyện Phù Cừ; Cương Chính huyện Tiên Lữ  

 

Tổng

5.045,56

 

 

Tổng đất KCN (I+II+III_

9.240,29

 

 

Phân bố cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên

Đến năm 2030, dự kiến trên địa bàn tỉnh Hƣng Yên có 43 CCN với tổng diện tích 2.191,26 ha, trong đó:

– Duy trì hiện trạng 23 CCN, bao gồm các CCN đã được quy hoạch trong giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 tại QĐ 3143 và các CCN được thành lập mới sau QĐ 3143 với tổng diện tích 1.132,48 ha.

Danh sách các cụm công nghiệp Hưng Yên duy trì theo quy hoạch

Thay đổi diện tích hiện có củ 9 CCN trong QĐ 3143, tổng diện tích sau khi thay đổi theo phương án mới của các huyện quy hoạch đến 2030 là 460,3 ha.

Danh sách cụm công nghiệp tại Hưng Yên thay đổi diện tích

– Quy hoạch mới 11 CCN với tổng diện tích 598,48 ha.

Danh sách cụm công nghiệp tại Hưng Yên quy hoạch mới

Đưa ra khỏi quy hoạch 28 CCN trong Quyết định 3143 với tổng diện tích 1.427,24 ha (Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất của từng đị phương trong tỉnh).

Danh sách cụm công nghiệp Hưng Yên đua ra khỏi quy hoạch

⇓ Tải Bản đồ QHKCN tỉnh Hưng Yên 2030

⇓ Tải Bản đồ QHCCN tỉnh Hưng Yên 2030

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây