Phương án phát triển khu, cụm công nghiệp trong Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có nội dung như sau :

Khu vực bố trí phát triển công nghiệp tập trung cần đảm bảo đáp ứng được các yếu tố, điều kiện như: Kết nối giao thông thuận lợi, gần các yếu tố tài nguyên, nguồn nguyên liệu sẵn có, đảm bảo có thể cung cấp đầy đủ các điều kiện thiết yếu (như: cung cấp điện, nước, thu gom, xử lý rác thải, nước thải, thu hút lao động, bố trí các dịch vụ phục vụ người lao động…);

Đồng thời, phải đảm bảo khai thác, sử dụng có hiệu quả về đất đai. Phát triển không gian sản xuất công nghiệp gắn với không gian phát triển đô thị, hình thành một số cụm công nghiệp – đô thị – dịch vụ. Phát triển các ngành nghề thủ công, phát huy thế mạnh của từng địa phương trong tỉnh, phát triển làng nghề, mở rộng các mặt hàng theo hướng sản xuất hàng hóa.

Trên cơ sở các yêu cầu cần có đối với các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) và phù hợp với điều kiện thực tế địa hình của địa phương, xác định các khu vực phát triển công nghiệp tập trung như sau:

  • Các KCN nghiệp được phân bố chủ yếu nằm trong vùng có điều kiện thuận lợi, là vùng động lực kinh tế của tỉnh
  • Phân bố các cụm công nghiệp tại các địa phương có điều kiện khó khăn hơn, theo hướng cơ bản địa bàn nào cũng có CCN.
  • Trục kinh tế của tỉnh được xác định theo các tuyến giao thông chính trên địa bàn, như: Quốc lộ 279, QL32, QL4D, cao tốc đi qua các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, TP Lai Châu, Phong Thổ,… Đây là khu vực có có tính kết nối cao trong tỉnh và với các tỉnh trong khu vực và cả nước; là khu vực tập trung chủ yếu các khu, cụm công nghiệp hiện có của tỉnh.

Phân bố phát triển hệ thống Khu, cụm công nghiệp đến năm 2030

Giai đoạn 2021-2030, tỉnh Lai Châu tập trung phát triển 01 KCN với diện tích 200 ha và 03 CCN với diện tích 117,9 ha cụ thể như sau:

  • KCN Mường So với diện tích 200 ha, tại vị trí xã Mường So, huyện Phong Thổ; các ngành nghề thu hút đầu tư gồm chế biến nông, lâm sản; chế biến khoáng sản; cơ khí nhỏ; sản xuất vật liệu xây dựng…
  • Điều chỉnh CCN Tân Uyên diện tích 35ha chuyển sang vị trí mới và mở rộng lên 50ha tại vị trị thị trấn Tân Uyên. Định hướng thu hút các ngành nghề chính: Chế biến nông lâm thủy sản; cơ khí sửa chữa nhỏ; vật liệu xây dựng; tiểu thủ công nghiệp; sản xuất phân bón…
  • Điều chỉnh CCN Than Uyên với diện tích 50ha chuyển sang vị trí mới xã Phúc Than, huyện Than Uyên. Định hướng thu hút các ngành nghề hoạt động sản xuất chính: Chế biến nông, lâm, thủy sản; tiểu thủ công nghiệp; vật liệu xây dựng; chế biến khoáng sản; sản xuất phân bón…
  • Điều chỉnh CCN Lê Lợi – Nậm Hàng thành CCN Nậm Nhùn diện tích khoảng 17,9 ha tại thị trấn Nậm Nhùn; định hướng các ngành nghề sản xuất chính: Chế biến nông lâm, thủy sản; sản xuất vật liệu xây dựng; tiểu thủ công nghiệp; cơ khí nhỏ…

Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021- 2030

STT

Tên khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Địa điểm

Diện tích (ha)

 

TỔNG SỐ

 

317,9

1

KCN Mường So

Xã Mường So, huyện phong Thổ

200

2

CCN Than Uyên

Xã Phúc Than, huyện Than Uyên

50

3

CCN Tân Uyên

Xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên

50

4

CCN Nậm Nhùm

Thị trấn Nậm Nhùm, huyện Nậm Nhùm

17,9

Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2031-2050

Giai đoạn 2031- 2050 tỉnh Lai Châu có 03 KCN với diện tích 600-700ha và 04 cụm công nghiệp với diện tích 122,9ha cụ thể như sau:

Khu công nghiệp

+ Giữ nguyên KCN Mường So diện tích 200 ha tại xã Mường So, huyện Phòng Thổ.

+ Thành lập mới KCN đô thị dịch vụ Tân Uyên diện tích khoảng 150-200 ha trên cơ sở nâng cấp, mở rộng cụm công nghiệp Tân  Uyên, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên. Ngành nghề thu hút đầu tư: Chế biến nông, lâm thủy sản; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất phân bón; cơ khí chế tạo; sản xuất thức ăn chăn nuôi…

+ Thành lập mới KCN đô thị dịch vụ Than Uyên diện tích 150-200 ha trên cơ sở mở rộng cụm công nghiệp Than Uyên tại thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên. Ngành nghề thu hút đầu tư: chế biến nông, lâm, thủy sản; sản xuất vật liệu xây dựng; cơ khí chế tạo; sản xuất phân bón; sản xuất thức ăn chăn nuôi; sản xuất đồ uống….

Cụm công nghiệp

+ Giữ nguyên CCN Nậm Nhùn và mở rộng diện tích lên khoảng 30ha tại thị trấn Nậm Nhùn. Định hướng các ngành nghề sản xuất chính: Chế biến nông lâm, thủy sản; sản xuất vật liệu xây dựng; tiểu thủ công nghiệp; cơ khí nhỏ…

+ Thành lập CCN Tam Đường tại thị trấn Tam Đường với diện tích 30-50 ha. Thu hút các ngành nghề chính: Chế biến nông, lâm sản; tiểu thủ công nghiệp; sản xuất vật liệu xây dựng; cơ khí sửa chữa nhỏ…

+ Thành lập CCN Mường Tè diện tích khoảng 35ha tại thị trấn Mường Tè. Ngành nghề chính: chế biến nông, lâm sản; sản xuất vật liệu xây dựng; tiểu thủ công nghiệp; cơ khí sửa chữa nhỏ…

+ Thành lập CCN Sìn Hồ diện tích 20-30 ha, tại thị trấn Sìn Hồ; ngành nghề chính: chế biến nông, lâm, thủy sản sản; tiểu thủ công nghiệp; sản xuất vật liệu xây dựng; cơ khí sửa chữa nhỏ…

⇓ Tải Bản đồ QHPTCN tỉnh Lai Châu 2030

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây