Danh sách khu, cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất và định hướng quy hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050.

Quy hoạch khu công nghiệp (KCN)  tỉnh Vĩnh Phúc

– Tỉnh Vĩnh Phúc có 19 KCN được thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch, diện tích được phê duyệt theo các quy hoạch chi tiết của tỉnh là 4486,22ha, vậy diện tích công nghiệp được thủ tướng phê duyệt còn thiếu 1001,09ha.

– Trong giai đoạn 2021-2030 tiếp tục phát triển 19 KCN của tỉnh với quy mô theo các quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt.

– Phần diện tích thiếu theo phê duyệt của thủ tướng sẽ được phát triển vào các khu công nghiệp mới, dự kiến bổ sung thêm 7 KCN nâng tổng số các KCN trên địa bàn tỉnh lên 26KCN với tổng quỹ đất phát triển thêm là 1482,38ha, nâng tổng diện tích công nghiệp toàn tỉnh lên 5968,6 ha. Cụ thể như sau:

  1. KCN Bình Xuyên – Yên Lạc, quy mô 477,38 ha tại xã Phú Xuân, thị trấn Thanh Lãng – huyện Bình Xuyên và xã Văn Tiến – huyện Yên Lạc.
  2. KCN Yên Lạc, quy mô 183ha xã Yên Phương và xã Nguyệt Đức – huyện Yên Lạc.
  3. KCN Đồng Sóc Yên Lạc mở rộng quy mô 115ha, thuộc xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc
  4. KCN Yên Bình, quy mô 123ha, tại xã Yên Bình, Chấn Hưng – Huyện Vĩnh Tường và xã Hợp Thịnh – huyện Tam Dương.
  5. Khu công nghiệp Kim Xá, quy mô 130ha, tại xã Kim Xá – Huyện Vĩnh Tường
  6. Khu công nghiệp Nghĩa Hưng quy mô 195ha tại xã Nghĩa Hưng, Yên Lập và Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường
  7. Khu công nghiệp đô thị dịch vụ Sông Lô 259ha tại xã Đồng Thịnh, Đức Bác, Cao Phong huyện Sông Lô

– Quy hoạch 26 KCN với diện tích 5.968,6 ha với tỉ lệ lấp đầy như sau:

+ KCN Kim Hoa (50ha) , Khai Quang ( 221,46ha), Bình Xuyên (286,98ha), Bá Thiện (325,75ha), Bình Xuyên II giai đoạn 1 ( 42,21ha), Bá Thiện II (308,83ha), Tam Dương II khu A ( 135ha), Thăng Long, Vĩnh Phúc (213ha) là các khu công nghiệp hiện trạng đã khai thác và trong giai đoạn này sẽ đạt tỉ lệ lấp đầy 100%.

+ KCN Sơn Lôi, KCN Tam Dương I- khu vực 2, Thái Hoà – Liễn Sơn – Liên Hoà khu vực II, Nam Bình Xuyên, Sông Lô I và Sông Lô II là các khu đã có chủ trương đầu tư của Thủ Tướng Chính Phủ chấp thuận trong năm 2021 nên các KCN này thuận lợi cho đầu tư nên sẽ đạt tỉ lệ lấp đầy khoảng 50-60%.

+ Đối với các KCN đang đề xuất chủ trương đầu tư như: Phúc Yên, Chấn Hưng, Đồng Sóc, Lập Thạch I, Lập Thạch II sẽ có tỉ lệ lấp đầy là 30-40%;

+ Đối với các KCN mới thực hiện hoặc đề xuất phát triển các KCN mới như: Bình Xuyên – Yên Lạc, Yên Lạc, Đồng Sóc Yên Lạc, Yên Bình, Kim Xá, Nghĩa Hưng, KCN đô thị dịch vụ Sông Lô, Tam Dương II – B, Tam Dương I khu vực 3, Thái Hoà – Liễn Sơn – Liên Hoà khu vực 1 với tỷ lệ 20-25%.

Phương án phát triển cụm công nghiệp (CCN)

– Trong 32 CCN theo quy hoạch CCN tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt thì có 4 CCN đưa ra khỏi quy hoạch với tổng diện tích 65,831/689,955 ha (CCN Tân Tiến (13,83ha), CCN Liên Châu (10ha), CCN Văn Tiến (30ha), CCN Thị trấn Lập Thạch (12ha)), còn lại 28 CCN.

– Trong giai đoạn này 20 CCN đã hình thành từ hiện trạng sẽ được tiếp tục phát triển trong giai đoạn này, và phát triển 8 CCN chưa được hình thành.

– Xây dựng thêm 22 CCN mới tại các địa phương trên cơ sở định hướng hiện có cũng như nhu cầu thực tế trong quá trình phát triển.

– Các CCN của tỉnh dự kiến thu hút đầu tư và đạt tỉ lệ lấp đầy từ 60% diện tích trở lên.

⇓ Tải Bản đồ QHCN tỉnh Vĩnh Phúc 2030

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây