Quy hoạch vùng liên huyện tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nội dung bao gồm cả Phương án phát triển khu trọng điểm kinh tế và các trục hành lang động lực phát triển và Phân bố phát triển các khu cửa ngõ đầu mối liên kết giao lưu, phát triển kinh tế – xã hội và kết nối hạ tầng liên vùng.

Vùng liên huyện tỉnh Bắc Giang

Vùng liên huyện trọng điểm

– Phạm vi vùng gồm: Thành phố Bắc Giang, các huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, Yên Dũng, khu vực phía Tây – Tây Nam của huyện Lục Nam (gồm 10 xã: Phương Sơn, Chu Điện, Tiên Hưng, Lan Mẫu, Yên Sơn, Khám Lạng, Bắc Lũng, Vũ Xá, Cẩm Lý, Đan Hội và TT Đồi Ngô) và một phần khu vực phía Nam huyện Lạng Giang (gồm 6 xã: Xuân Hương, Tân Dĩnh, Thái Đào, Đại Lâm, Mỹ Thái, Xương Lâm và TT Vôi).

– Đô thị trung tâm vùng trọng điểm: Thành phố Bắc Giang tính chất là đô thị loại I sau năm 2030, đô thị tỉnh lỵ với vai trò là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật của tỉnh Bắc Giang, hướng đến xây dựng thành phố không chỉ có vai trò động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế trong tỉnh mà trở thành một trung tâm kinh tế của khu vực phía Bắc Vùng Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ và chuyển tiếp của vùng miền núi phía Bắc; Là đô thị phát triển dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực.

Khai thác tối đa tiềm năng về kinh tế cấp vùng (trung chuyển hàng hóa, du lịch vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng,) các khu di tích lịch sử văn hóa, lịch sử cách mạng: Di tích lịch sử Chiến thắng Xương Giang… Tập trung đầu tư phát triển các khu vực có ưu thế vượt trội để hình thành các trung tâm trung chuyển hàng hóa cấp vùng, các khu du lịch chất lượng cao, các trung tâm thương mại dịch vụ, các khu, cụm công nghiệp….

Vùng trọng điểm sẽ là động lực chính để thúc đẩy phát triển các vùng khác phát triển với việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp – dịch vụ, tạo việc làm cho lao động của các vùng khác, là nơi tập trung cao lực lượng lao động của tỉnh, là khu vực tiêu thụ các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm trong nông nghiệp của các khu vực khác.

– Lý do phân chia: Các huyện, thành phố trong vùng có dân số đông, trình độ phát triển cao, vai trò dẫn dắt, lan tỏa, thu hút cả tỉnh. Các huyện trong vùng có thể hỗ trợ cho nhau cùng phát triển và  lan tỏa đến cả tỉnh. Có sự kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông rất thuận lợi.

Các huyện gần nhau, cùng sử dụng hiệu quả các công trình hạ tầng sở hữu chung như các công trình xử lý chất thải rắn, nghĩa trang, hạ tầng điện, thông tin liên lạc, nguồn nước… có thể dễ dàng liên kết thông qua hệ thống hạ tầng giao thông.

– Lợi thế cạnh tranh: Là vùng có dân cư tập trung, trình độ văn hóa cao, nguồn nhân lực dồi dào; quỹ đất thuận lợi xây dựng rộng; cơ sở hạ tầng đã phát triển, đầu mối nhiều loại hình giao thông quan trọng: đường bộ, đường sắt, hệ thống cảng (cảng đường sông, cảng cạn ICD…)

– Liên kết chính: Là trục cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, QL 37; QL 17; QL 31 và hệ thống các đường tỉnh, đường huyện; đường sắt.

– Định hướng phát triển chính:

+ Phát triển các đô thị lớn: Chuẩn bị các điều kiện để TP Bắc Giang lên đô thị loại I sau năm 2030, nâng cấp đô thị Việt Yên, Hiệp Hòa lên thị xã.

+ Các lĩnh vực tập trung phát triển:

Phát triển công nghiệp tập trung vào công nghiệp chế biến chế tạo: Ưu tiên các ngành công nghiệp có giá trị và có năng suất cao, trong đó trọng tâm là sản phẩm điện tử, sản phẩm cơ khí chế tạo, dệt may, chế biến thực phẩm.

Phát triển các ngành dịch vụ thương mại tại các trung tâm đô thị lớn của vùng; phát triển hệ thống dịch vụ y tế, giáo dục; phát triển dịch vụ vận tải, kho bãi, logistic; Phát triển du lịch sinh thái, thể thao, vui chơi giải trí, lịch sử, tâm linh…

–  Mũi nhọn phát triển đột phá của vùng: tập trung phát triển công nghiệp có hàm lượng giá trị gia tăng cao, thương mại, tài chính ngân hàng, du lịch sinh thái, thể thao vui chơi giải trí, tâm linh, giáo dục đào tạo nguồn nhân lực.

Bản đồ tổ chức không gian và trục kinh tế tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050

Vùng liên huyện phía Bắc

– Phạm vi: bao gồm 03 huyện Yên Thế, Tân Yên, Lạng Giang

– Đô thị trung tâm vùng là đô thị Vôi (Lạng Giang): Tính chất là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng miền núi phía Bắc tỉnh Bắc Giang, tập trung phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp, du lịch lịch sử văn hóa; là đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ kết nối phía Bắc của tỉnh. Đến năm 2030, vùng hình thành và phát triển 13 đô thị, trong đó có thị trấn Vôi là đô thị loại IV và 12 đô thị loại V.

– Lý do phân chia: Là khu vực có điều kiện tự nhiên, trình độ phát triển tương đồng; hạ tầng kết nối tương đối thuận lợi

– Lợi thế cạnh tranh: Địa hình vùng núi thấp kết hợp bán sơn địa, vùng đồng bằng, vùng có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch sinh thái, du lịch lịch sử văn hóa; phát triển lâm nghiệp, chăn nuôi lợn, gia cầm; phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản. Đây là vùng cung cấp các sản phẩm nông nghiệp như chăn nuôi, trồng trọt, cung cấp lao động, các dịch vụ nghỉ dưỡng, sinh thái đáp ứng nhu cầu của vùng trọng điểm kinh tế.

– Liên kết chính: Là trục Cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn; QL 17; QL 1A; Vành đai V và hệ thống các đường tỉnh, đường huyện.

– Định hướng phát triển chính

+ Nông nghiệp: Trọng tâm phát triển các sản phẩm chăn nuôi, cây ăn quả, rau chế biến các loại hướng tới đạt các tiêu chuẩn xuất khẩu.

+ Công nghiệp: Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản gắn với vùng nguyên liệu.

+ Dịch vụ: Phát triển thương mại, vận tải, kho bãi, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

– Mũi nhọn phát triển đột phá của vùng: Thu hút đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phát triển nông nghiệp công nghệ cao tận dụng các lợi thế về điều kiện tự nhiên; phát triển du lịch bền vững dựa trên các lợi thế sẵn có về di tích lịch sử – văn hóa, sinh thái và cảnh quan như Hồ Suối Cấy, Hồ Đá Ong, hồ Hố Cao…

Vùng liên huyện phía Đông

– Phạm vi vùng gồm: các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam

– Đô thị trung tâm vùng là đô thị Chũ (Lục Ngạn): Tính chất là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng miền núi phía Đông tỉnh Bắc Giang, phát triển theo hướng tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực gồm: Công nghiệp – Dịch vụ – Nông, lâm nghiệp; phát triển đô thị gắn với các đô thị động lực của tỉnh; là đầu mối giao thông quan trọng của vùng phía Đông và của tỉnh. Đến năm 2030, vùng hình thành và phát triển 11 đô thị, trong đó có 02 đô thị loại IV là thị trấn Chũ, thị trấn Đồi Ngô và 09 đô thị loại V.

– Lý do phân chia: Các huyện trong vùng có điều kiện tự nhiên, trình độ phát triển khá tương đồng, là khu vực tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số, kết cấu hạ tầng còn nhiều khó khăn… Đây là cơ sở để nghiên cứu xây dựng các chính sách phát triển chung cho vùng để thúc đẩy sự phát triển đồng đều của các huyện trong vùng.

– Lợi thế cạnh tranh: Địa hình vùng núi thấp kết hợp bán sơn địa, điều kiện phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông, lâm sản; hình thành các khu du lịch sinh thái, văn hóa.

Quỹ đất rộng, thuận lợi để phát triển cây lâm nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc; du lịch sinh thái, văn hóa dân tộc, tâm linh. Liên kết phát triển với các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn. Đây là vùng cung cấp các sản phẩm cây ăn quả, chăn nuôi, lao động, dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đáp ứng nhu cầu của vùng trọng điểm kinh tế

– Liên kết chính: Là trục, QL 31; QL 279 và hệ thống các đường tỉnh, đường huyện.

– Định hướng phát triển chính

+ Nông nghiệp: Nông nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ (chăn nuôi đại gia súc, cây ăn quả, trồng rừng sản xuất).

+ Công nghiệp: Công nghiệp chế biến nông, lâm sản

+ Du lịch, dịch vụ: Phát triển du lịch nghỉ dưỡng, thể thao giải trí gắn với cảnh quan sinh thái hồ, rừng, kết hợp du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái vùng vườn đồi cây ăn quả đặc sản, du lịch tâm linh.

– Mũi nhọn phát triển đột phá của vùng: Phát triển mạnh nông, lâm nghiệp, cây ăn quả, du lịch sinh thái, tâm linh, công nghiệp chế biến nông, lâm sản.

Phương án phát triển khu trọng điểm kinh tế và các trục hành lang động lực phát triển

Khu trọng điểm kinh tế

Khu vực hạ lưu sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam nằm phía Nam- Tây Nam tỉnh hội tụ nhiều điều kiện cho xây dựng phát triển thành khu trọng điểm kinh tế. Vị trí tiếp giáp, thuận lợi liên kết không gian với các trung tâm đô thị, khu vực tập trung khu công nghiệp, dịch vụ có quy mô vùng, tỉnh xung quanh Bắc Giang như TP Bắc Ninh, TP Chí Linh- Hải Dương, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài- Sóc Sơn, Hà Nội.

Địa bàn có nhiều tuyến giao thông quốc gia liên kết vùng đi qua như cao tốc Hà Nội- Lạng Sơn, QL1A, QL37, QL17, QL31, ĐT398 (theo quy hoạch), tuyến vành đai V quy hoạch xây dựng đi qua. Vị trí gần kề, tiếp cận thuận lợi các tuyến trục giao thông quốc gia, liên vùng đi qua ở xung quanh tỉnh như cao tốc Nội Bài- Hạ Long, cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên, QL18. Hiện là khu vực tập trung các khu công nghiệp, trung tâm đầu mối dịch vụ, đô thị, cơ sở hạ tầng quan trọng của tỉnh trong đó có TP Bắc Giang và đang có tốc độ đô thị hóa mạnh.

Phát triển khu vực Nam- Tây Nam tỉnh (Khu Nam Bắc Giang) là khu trọng điểm kinh tế, giới hạn về phía Nam và phía Tây là sông Cầu, phía Đông là sông Lục Nam và QL37; phía Bắc là ĐT295- ĐT296.

Phạm vi Khu trọng điểm kinh tế: gồm Thành phố Bắc Giang, các huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, Yên Dũng, khu vực phía Tây – Tây Nam của huyện Lục Nam (gồm 10 xã: Phương Sơn, Chu Điện, Tiên Hưng, Lan Mẫu, Yên Sơn, Khám Lạng, Bắc Lũng, Vũ Xá, Cẩm Lý, Đan Hội và TT Đồi Ngô) và một phần khu vực phía Nam huyện Lạng Giang (gồm 6 xã: Xuân Hương, Tân Dĩnh, Thái Đào, Đại Lâm, Mỹ Thái, Xương Lâm và TT Vôi). Tổng diện tích Khu trọng điểm kinh tế khoảng 873,7 km2 chiếm 22,4% diện tích toàn tỉnh.

Các trung tâm, hạt nhân phát triển của khu trọng điểm kinh tế:

Trung tâm lan tỏa phát triển của Khu trọng điểm kinh tế là thành phố Bắc Giang và khu vực tập trung công nghiệp, đô thị hóa thuộc Việt Yên dọc theo QL1, cao tốc Hà Nội- Lạng Sơn đoạn Việt Yên- TP Bắc Giang bao gồm cả khu TT Bích Động- TT Nếnh theo trục ĐT295.

Các hạt nhân lan tỏa phát triển, đô thị hóa của Khu trọng điểm kinh tế: phía Bắc là TT Vôi (Lạng Giang), phía Nam- Đông Nam là TT Nham Biền (Yên Dũng), phía Tây là TT Thắng (Hiệp Hòa), phía Đông là TT Đồi Ngô (Lục Nam).

Phương án phát triển vùng kinh tế trọng điểm tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030

Các trục phát triển chính của Khu trọng điểm kinh tế:

(1) Trục TT Vôi – TP Bắc Giang – Việt Yên dọc theo tuyến QL1A, cao tốc Hà Nội- Lạng Sơn (các KCN Quang Châu, Quang Châu 2, Vân Trung, Việt Hàn, Đình Trám, Song Khê – Nội Hoàng, Mỹ Thái – Xuân Hương – Tân Dĩnh,  Mỹ Thái, Tân Hưng).

(2) Trục TP Bắc Giang- TT Bích Động –  TT Thắng theo hành lang ĐT295B-QL37 (TP Bắc Giang, KCN Song Mai – Nghĩa Trung, KCN Minh Đức – Thượng Lan – Ngọc Thiện, KCN Thượng Lan; KCN Ngọc Thiện, KCN Ngọc Lý, KCN Tự Lạn – Bích Sơn – Trung Sơn).

(3) Trục Thị xã Hiệp Hòa (phát triển đô thị toàn huyện) – TT Nham Biền theo hành lang đường tỉnh 398 (quy hoạch mới); hành lang bao gồm KCN Xuân Cẩm – Hương Lâm, KCN Châu Minh – Bắc Lý – Hương Lâm, KCN Hòa Phú, KCN Tiên Sơn – Ninh Sơn, KCN Yên Lư, KCN Đức Giang, KCN Hòa Yên, KCN Đồng Phúc).

(4) Trục TP Bắc Giang – TT Đồi Ngô theo tuyến hành lang QL31 và ĐT293 (TP Bắc Giang, KCN Thái Đào – Tân An, KCN Yên Sơn – Bắc Lũng, Huyền Sơn và sau năm 2030 là KCN Cẩm Lý – Vũ Xá; các sân golf Chu Điện – Khám Lạng – Yên Sơn; sân golf Cương Sơn – Nghĩa Phương, TT Đồi Ngô).

Hướng phát triển khu trọng điểm kinh tế:

Xây dựng phát triển Khu trọng điểm kinh tế Nam Bắc Giang thành vùng tập trung công nghiệp, dịch vụ, đô thị hóa của tỉnh, có sức lan tỏa mạnh lôi kéo phát triển các vùng khác. Hướng đến thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, đô thị có quy mô vùng, liên kết không gian công nghiệp, dịch vụ, đô thị hóa với các tỉnh, thành phố, khu vực xung quanh và để khai thác hiệu quả các nguồn lực bên ngoài.

Tập trung huy động đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng đầu mối tại Khu kinh tế trọng điểm để thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp, mở rộng đô thị, hình thành phát triển các khu dịch vụ- đô thị mới, khu nhà ở đô thị, khu dân cư nông thôn thị hóa, khu dân cư – dịch vụ thương mại nông thôn tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và tạo quỹ nhà ở cho lao động ở các khu, cụm công nghiệp, lao động nông thôn phi nông nghiệp.

Các trục hành lang động lực giao lưu phát triển, liên kết vùng và không gian kinh tế- xã hội tỉnh

Trên cơ sở các tuyến trục giao thông quốc gia, vành đai vùng có vai trò quan trọng về giao lưu, đối ngoại liên vùng, kết nối tỉnh với cửa ngõ quốc tế (cảng biển, cảng hàng không, khu cửa khẩu quốc tế) và thúc đẩy khai thác hiệu quả các khu vực có điều kiện lợi thế phát triển nhanh. Bố trí 03 tuyến hành động lực phát triển kinh tế- xã hội tỉnh và liên kết vùng, kết nối đi quốc tế.

1)- Trục hành lang động lực giao lưu liên kết phát triển theo QL1A, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang – Lạng Sơn (Việt Yên – TP Bắc Giang – Lạng Giang)

Trục động lực giao lưu phát triển nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Nam Ninh, Trung Quốc- Lạng Sơn- Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh đồng thời liên kết phát triển khu vực phía Nam và phía Bắc của tỉnh. Từng bước xây dựng các tuyến đường gom, nút giao liên kết mạng lưới quốc lộ, đường tỉnh với cao tốc Hà Nội- Lạng Sơn, tạo điều kiện phát triển các khu công nghiệp tập trung, trung tâm đầu mối dịch vụ và khu đô thị mới tại tuyến hành lang.

Không gian phát triển trục hành lang kinh tế Việt Yên – TP Bắc Giang – Lạng Giang gồm:

+ Khu vực TP Bắc Giang: chủ yếu thuộc các xã Tân Mỹ, Song Khê, Đồng Sơn, Dĩnh Trì, Song Mai.

+ Khu vực Việt Yên: gồm các xã Quang Châu, Ninh Sơn, Vân Trung, Quảng Minh, Hồng Thái, Tăng Tiến và TT Nếnh, TT Bích Động.

+ Khu vực Lạng Giang: gồm các xã Tân Dĩnh, Thái Đào, Đại Lâm, Xương Lâm, Tân Hưng, Yên Mỹ, Hương Sơn và TT Vôi, TT Kép.

Hướng phát triển trục hành lang kinh tế:

– Khu vực Nam trục hành lang kinh tế (Việt Yên- TP Bắc Giang): phía Tây tuyến hành lang, mở rộng xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đến ĐT295B để phát triển các khu, cụm công nghiệp mới và phục vụ đô thị hóa. Phía Đông hành lang, chủ yếu nâng cấp hạ tầng và mở rộng các khu công nghiệp đã có.

– Khu vực Bắc trục hành lang kinh tế (TP Bắc Giang – Lạng Giang): Tập trung xây dựng mở rộng phát triển trục hành lang kinh tế từ TP Bắc Giang đến TT Vôi. Phát triển các khu, cụm công nghiệp mới chủ yếu về phía Đông cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn để thuận tiện lưu thông sản phẩm hàng hóa qua các QL17, QL37, ĐT295 nối với QL18 đi cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Phía Tây tuyến hành lang, hình thành phát triển các khu đô thị nhà ở mới và các khu, điểm dịch vụ, thương mại phục vụ giao lưu kinh tế, xã hội, lưu chuyển hàng hóa theo cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn và cả trên tuyến QL1A.

2)- Trục hành lang động lực giao lưu liên kết phát triển theo đường tỉnh 398 (bao gồm vành đai IV), ĐT296 – ĐT295 – QL37- QL17 – ĐT299 (Hiệp Hòa – Việt Yên – Yên Dũng)

Trục hành lang giao lưu kết nối phát triển mở rộng không gian công nghiệp, đô thị hóa giữa khu vực phía Tây- Tây Nam với khu vực phía Đông- Đông Nam tỉnh đồng thời liên kết không gian công nghiệp, đô thị hóa của tỉnh với khu vực đô thị, công nghiệp phía Tây Bắc Ninh thông qua ĐT295, với khu vực phía Bắc Hà Nội và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thông qua ĐT296; với khu vực công nghiệp, đô thị Chí Linh – Hải Dương thông qua QL17 – ĐT299; trục hành lang kết nối các tuyến cao tốc quan trọng khu vực phía Bắc cả nước gồm cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, cao tốc Nội Bài- Hạ Long và thông qua QL18 kết nối với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Không gian phát triển trục hành lang kinh tế Hiệp Hòa – Việt Yên – Yên Dũng:

+ Khu vực Hiệp Hòa: gồm các xã Mai Đình, Châu Minh, Hương Lâm, Xuân Cẩm, Mai Trung, Hợp Thịnh (theo ĐT398 hay vành đai IV), TT Thắng và các xã Bắc Lý, Danh Thắng, Hoàng An, Hoàng Thanh, Ngọc Sơn, Lương Phong.

+ Khu vực Việt Yên: gồm các xã Quảng Minh, Ninh Sơn, Tiên Sơn, Trung Sơn (theo ĐT398 hay vành đai IV), TT Bích Động, TT Nếnh và các xã Việt Tiến, Hương Mai, Tự Lạn, Trung Sơn, Hồng Thái, Tăng Tiến, Vân Trung.

+ Khu vực Yên Dũng: gồm TT Nham Biền và các xã Nội Hoàng, Tiền Phong, Yên Lư, Tân Liễu, Cảnh Thụy, Tư Mại, Tiến Dũng, Đức Giang, Đồng Việt, Đồng Phúc.

Hướng phát triển trục hành lang kinh tế:

– Khu vực hành lang kinh tế phía Tây (từ nút giao Đình Trám cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn với QL37 trở về phía Tây, thuộc khu vực Hiệp Hòa- Việt Yên): chủ yếu xây dựng mở rộng phát triển các khu, điểm công nghiệp tập trung về phía Bắc ĐT398 (vành đai IV) để thuận tiện lưu thông sản phẩm hàng hóa qua QL37, QL17. Khu vực về phía Nam ĐT398 và dọc sông Cầu, khai thác điều kiện không gian, cảnh quan sinh thái thuận lợi để phát triển các khu đô thị sinh thái, khu dịch vụ – đô thị, khu nông nghiệp đô thị sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

– Khu vực hành lang kinh tế phía Đông (từ nút giao Đình Trám trở về phía Đông, thuộc Yên Dũng và một phần Việt Yên): chủ yếu phát triển các khu, điểm công nghiệp tập trung ở về phía Nam QL17-ĐT299, có mật độ dân cư thưa, thuận lợi cải tạo, xây dựng hệ thống tiêu thoát nước ra sông Cầu, sông lục Nam và tiếp cận hệ thống cảng thủy trong khu vực.

Khu vực phía Bắc hành lang kinh tế, chủ yếu phát triển các khu đô thị nhà ở, khu dân cư nông thôn mới, khu sản xuất nông nghiệp sinh thái và để bảo tồn khu cảnh quan sinh thái núi Nham Biền.

3)- Tuyến hành lang giao lưu liên kết phát triển theo vành đai V và QL37-ĐT292-ĐT294 (Lục Nam – Lạng Giang – Yên Thế – Tân Yên)

Tuyến hành lang giao lưu kết nối phát triển giữa khu vực phía Đông – Đông Nam tỉnh (khu vực Lục Nam- Lục Ngạn- Sơn Động) và khu vực phía Bắc- Tây Bắc tỉnh (khu vực Lạng Giang – Yên Thế – Tân Yên) đồng thời liên kết không gian công nghiệp của tỉnh với khu vực trung tâm công nghiệp thuộc Thái Nguyên và khu vực công nghiệp, đô thị Chí Linh (Hải Dương), TX Đông Triều- TP Uông Bí (Quảng Ninh).

Phát triển tuyến hành lang kinh tế trong giai đoạn đầu khi vành đai 5 chưa hoàn thành, khai thác điều kiện thuận lợi kết nối với QL18 chủ yếu xây dựng phát triển hành lang kinh tế tại khu vực dọc theo QL37 thuộc phạm vi Lục Nam. Nâng cấp kết cấu hạ tầng và phát triển tập trung một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại khu vực này.

Khai thác các địa điểm thuận lợi, thu hút đầu tư hình thành phát triển các khu, điểm công nghiệp, dịch vụ thương mại, khu dịch vụ – đô thị mới dọc theo hành lang các tuyến ĐT292, ĐT294 thuộc khu vực Yên Thế, Tân Yên.

Phân bố phát triển các khu cửa ngõ đầu mối liên kết giao lưu, phát triển kinh tế – xã hội và kết nối hạ tầng liên vùng

Theo nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, liên kết vùng và điều kiện các tuyến hạ tầng quốc gia, đặc biệt là các trục giao thông quốc gia, vành đai vùng đi qua tỉnh và khu vực xung quanh tỉnh, bố trí phát triển các khu cửa ngõ, đầu mối liên kết giao lưu, phát triển kinh tế- xã hội và kết nối hạ tầng liên vùng của tỉnh, gồm:

Khu vực cửa ngõ phía Bắc – Đông Bắc (tiếp giáp Lạng Sơn)

1)- Khu cửa ngõ Kép – Hương Sơn (Lạng Giang)

Khu vực TT Kép và xã Hương Sơn tiếp giáp Lạng Sơn là cửa ngõ chính giao lưu phía Bắc và đi Khu cửa khẩu quốc tế Đồng Đăng theo cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, QL1A. Phát triển khu vực là trung tâm đầu mối kết nối giao lưu, trung chuyển dịch vụ, logistics, liên kết phát triển Bắc Giang – Lạng Sơn, kết nối hệ thống hạ tầng liên vùng gắn với tuyến hành lang Cao tốc Hà Nội- Lạng Sơn và QL1A.

2)- Khu cửa ngõ An Châu – Hữu Sản (Sơn Động)

Gồm TT An Châu và khu vực dọc QL31 thuộc 4 xã Vĩnh An – Lệ Viễn- Vân Sơn – Hữu Sản (tiếp giáp Lạng Sơn). Phát triển là khu cửa ngõ phía Đông Bắc tỉnh, đầu mối kết nối giao lưu, thông thương với khu vực phía Đông tỉnh Lạng Sơn, đi cửa khẩu Cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) theo tuyến QL31.

3)- Khu cửa ngõ Cấm Sơn – Tân Sơn (Lục Ngạn)

Khu vực các xã Cấm Sơn- Tân Sơn có điều kiện vị trí thuận lợi gần QL1A, Cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn (đi qua địa phận Chi Lăng, Lạng Sơn gần Cấm Sơn, Tân Sơn). Đây là khu vực gần nhất trong tỉnh đi Khu cửa khẩu quốc tế Đồng Đăng theo QL1A, Cao tốc Hà Nội- Lạng Sơn. Phát triển thành khu cửa ngõ phía Bắc kết nối giao thương, du lịch, lưu chuyển hàng hóa đặc biệt là xuất khẩu đặc sản quả vải của tỉnh đi các cửa khẩu Lạng Sơn theo tuyến QL279 kết nối với QL1A, đi cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn. Phối hợp nâng cấp đoạn tuyến QL279 (Lục Ngạn – Chi Lăng) qua khu vực nối với QL1A.

Khu vực cửa ngõ phía Nam – Tây Nam (tiếp giáp Bắc Ninh và khu vực phía Bắc Hà Nội)

1)- Khu cửa ngõ Nếnh – Quang Châu (Việt Yên)

Cửa ngõ chính giao lưu phía Nam, với Vùng Thủ đô Hà Nội, liên kết trực tiếp Bắc Giang – Bắc Ninh theo tuyến hành lang Cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, QL1A và đường vành đai 4. Phát triển khu cửa ngõ là trung tâm đầu mối giao lưu, trung chuyển dịch vụ thương mại, logistics, kết nối không gian công nghiệp, đô thị và hạ tầng liên vùng với khu vực Đông Bắc Vùng Thủ đô Hà Nội và với tỉnh Bắc Ninh. Phối hợp, xây dựng kết nối hạ tầng đô thị, dịch vụ với Thành phố Bắc Ninh, nâng cấp xây dựng mở rộng ĐT295B thành trục đường đô thị liên kết không gian đô thị hóa hai bên bờ sông Cầu.

2)- Khu cửa ngõ Mai Đình – Xuân Cẩm (Hiệp Hòa)

Cửa ngõ giao lưu phía Nam và Tây Nam của tỉnh với khu vực Bắc và Tây Bắc của Vùng thủ đô Hà Nội, giao lưu liên kết vùng trực tiếp với khu vực phía Bắc Hà Nội (Đông Anh, Sóc Sơn) và phía Tây tỉnh Bắc Ninh (Yên Phong, Từ Sơn) theo tuyến ĐT398 hay vành đai IV (qua cầu mới Xuân Cẩm vượt sông Cầu) và tuyến ĐT295 (qua cầu Mai Đình – Đông Xuyên sông Cầu). Đây là cửa ngõ kết nối tỉnh gần nhất với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thông qua ĐT398. Phát triển khu cửa ngõ liên kết không gian công nghiệp, đô thị và hạ tầng dịch vụ thương mại với khu vực công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh), phối hợp nâng cấp xây dựng trục ĐT295 Yên Phong (Bắc Ninh) –  đô thị Thắng, Hiệp Hòa (Bắc Giang) đáp ứng nhu cầu đô thị hóa và phát triển KCN, CCN.

Khu vực cửa ngõ Đông Nam (tiếp giáp các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh)

1)- Khu cửa ngõ Nham Biền – Yên Lư (Yên Dũng)

Cửa ngõ chính phía Đông Nam thông thương, lưu thông nhiều sản phẩm hàng hóa trong ngoài tỉnh với các cảng biển quốc tế Hải Phòng, Quảng Ninh theo tuyến QL17, từ đó kết nối với QL18, cao tốc Nội Bài- Hạ Long; trực tiếp kết nối giao lưu với khu vực tập trung công nghiệp phía Đông Bắc Ninh (Quế Võ) theo QL17 qua cầu Yên Dũng. Phát triển khu cửa ngõ liên kết chuỗi khu công nghiệp, khu đô thị, dịch vụ với khu vực Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh. Phối hợp xây dựng nâng cấp trục đường TT Nham Biền (Yên Dũng, Bắc Giang) –  TT Phố Mới (Quế Võ, Bắc Ninh) kết nối với QL18 phục vụ phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị.

2)- Khu cửa ngõ Đồng Phúc – Đồng Việt (Yên Dũng)

Cửa ngõ liên kết giao lưu trực tiếp giữa khu vực Đông Nam tỉnh (trực tiếp huyện Yên Dũng) và khu vực thành phố Chí Linh (Hải Dương) theo tuyến ĐT398 (Quy hoạch cầu Đồng Việt mới) và ĐT299 – bến phà Đồng Việt qua sông Lục Nam. Thời gian tới, đường cao tốc Nội Bài – Hạ Long xây dựng đi qua tỉnh tại địa phận huyện Yên Dũng (các xã Tư Mại, Đồng Phúc, Đồng Việt). Phát triển khu vực thành một cửa ngõ chính phía Đông Nam tỉnh thông thương, giao lưu với khu vực các tỉnh Đông Bắc cả nước qua tuyến cao tốc Nội Bài – Hạ Long; phối hợp phát triển công nghiệp, dịch vụ kết nối với khu vực công nghiệp, đô thị TP Chí Linh.

3)- Khu cửa ngõ Đan Hội – Cẩm Lý (Lục Nam)

Cửa ngõ giao lưu, kết nối trực tiếp tỉnh và các tỉnh Hải Dương (TP Chí Linh), Quảng Ninh (TX Đông Triều) theo tuyến QL37 nối với QL18 (tại TP Chí Linh). Giai đoạn tới, xây dựng đường vành đai V Vùng Thủ đô đoạn nối Bắc Giang – Hải Dương đi qua các xã Đan Hội, Cẩm Lý và kết nối với cao tốc Nội Bài – Hạ Long. Bố trí xây dựng hạ tầng và phát triển khu công nghiệp, dịch vụ vận chuyển, lưu thông hàng hóa tại khu vực. Phối hợp, nâng cấp đoạn tuyến QL37 Lục Nam (Bắc Giang) – TX Chí Linh (Hải Dương) kết nối với QL18, cao tốc Nội Bài – Hạ Long.

4)- Khu cửa ngõ Long Sơn, Dương Hưu (Sơn Động)

Cửa ngõ giao lưu trực tiếp với tỉnh Quảng Ninh qua QL279 và ĐT293 kết nối với các cảng biển tỉnh Quảng Ninh, sân bay Vân Đồn, cửa khẩu Móng Cái qua các tuyến cao tốc đi Vân Đồn, Móng Cái.

Khu vực cửa ngõ phía Tây – Tây Bắc (tiếp giáp Hà Nội, Thái Nguyên)

1)- Khu cửa ngõ Hợp Thịnh – Đại Thành (Hiệp Hòa)

Cửa ngõ phía Tây gần Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tiếp giáp Hà Nội (Sóc Sơn) và Thái Nguyên (TX Phổ Yên), kết nối giao lưu trực tiếp với huyện Sóc Sơn của Hà Nội theo tuyến ĐT296 (qua cầu Vát vượt sông Cầu tại xã Hợp Thịnh) nối với QL3 và đi nút giao Sóc Sơn tuyến cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên; tuyến QL37 – Hòa Sơn (cầu vượt sông Cầu) – TX Phổ Yên. Khai thác điều kiện thuận lợi, bố trí phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại cửa ngõ kết nối với chuỗi các khu công nghiệp tập trung tại Phổ Yên, Sông Công (Thái Nguyên) và Sóc Sơn (Hà Nội). Phối hợp, nâng cấp đoạn ĐT296 Hiệp Hòa – Sóc Sơn kết nối với QL3 tại Sóc Sơn; tuyến QL37 – Hòa Sơn (cầu vượt sông Cầu) – TX Phổ Yên.

2)- Khu cửa ngõ Phúc Sơn – Đại Hóa (Tân Yên)

Cửa ngõ phía Tây kết nối giao lưu với tỉnh Thái Nguyên (trực tiếp huyện Phú Bình) theo tuyến ĐT294. Giai đoạn tới, sau khi đường vành đai V hoàn thành xây dựng đi qua, khu vực là cửa ngõ chính của tỉnh giao lưu với các tỉnh Vùng Tây Bắc. Phát triển khu cửa ngõ liên kết với chuỗi các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dịch vụ phía Nam Thái Nguyên. Phối hợp, nâng cấp đoạn ĐT294 Tân Yên (Bắc Giang) – Phú Bình (Thái Nguyên) nối với QL37 tại Phú Bình.

3)-Khu cửa ngõ Xuân Lương – Tam Tiến (Yên Thế)

Phát triển khu vực các xã Xuân Lương- Tam Tiến (tiếp giáp Đồng Hỷ, Thái Nguyên) là khu cửa ngõ phía Tây Bắc tỉnh đầu mối kết nối giao lưu, liên kết phát triển với tỉnh Thái Nguyên theo tuyến QL17. Bố trí phát triển kết nối chuỗi khu, cụm công nghiệp, dịch vụ với tỉnh Thái Nguyên dọc theo hành lang QL17. Phối hợp nâng cấp đoạn QL17 Yên Thế – Đồng Hỷ đi qua khu vực và đi TP Thái Nguyên.

⇓ Tải Bản đồ QH tỉnh Bắc Giang 2030

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây