Trang chủ Kiến thức Thủ tục đính chính sổ đỏ mới nhất năm 2023? Chi phí...

Thủ tục đính chính sổ đỏ mới nhất năm 2023? Chi phí đính chính sổ đỏ năm 2023 được quy định như thế nào?

22
0

Xin hỏi quy định về thủ tục đính chính sổ đỏ mới nhất được quy định như thế nào? – Câu hỏi của Thành Đô (Phú Thọ).

Đính chính sổ đỏ trong những trường hợp nào?

Theo Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp được đính chính sổ đỏ như sau:

Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

2. Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

3. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật này quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

Theo đó, các trường hợp được đính chính sổ đỏ (hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm:

– Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

– Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Thủ tục đính chính sổ đỏ mới nhất năm 2023?

Căn cứ quy định Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, Điều 11 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định về thủ tục đính chính sổ đỏ như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ đã cấp gồm có:

– Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên sổ đỏ;

– Bản gốc sổ đỏ đã cấp.

Bước 2: Nộp hồ sơ đính chính sổ đỏ

Người sử dụng đất nộp hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện sổ đỏ đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

Bước 3: Tiếp nhận, lập biên bản và trình hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

+ Kiểm tra hồ sơ đính chính;

+ Lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;

+ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào sổ đỏ đã cấp có sai sót;

+ Đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 3: Nhận kết quả

Thời gian thực hiện thủ tục đính chính thông tin sai sót trên Giấy chứng nhận là không quá 10 ngày. Nếu tại khu vực các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện thủ tục đính chính là 20 ngày.

Người sử dụng đất nhận Giấy chứng nhận đã được sửa đổi thông tin sai sót (thông tin sửa đổi được ghi ở phần “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận” trên sổ đỏ/Giấy chứng nhận hoặc cấp đổi giấy chứng nhận khi có yêu cầu theo quy định pháp luật).

Người sử dụng đất phải nộp phí, lệ phí theo quy định pháp luật hiện hành khi thực hiện đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận.

Bước 4: Yêu cầu cấp đổi sổ đỏ (nếu có)

Trường hợp đính chính mà người được cấp sổ đỏ có yêu cầu cấp đổi sổ hồng (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp sổ hồng.

Chi phí đính chính sổ đỏ năm 2023 được quy định như thế nào?

Theo Thông tư 85/2019/TT-BTC, căn cứ điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi có đất quy định khoản chi phí thực hiện đính chính thông tin trên sổ đỏ được quy định bởi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi có đất.

Theo Thư viện pháp luật

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây